A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt eljárást indított aHerbasziget Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -vel szemben.

A GVH 2014. november 17-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Herbasziget Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -vel szemben, mert a cég a Sextra és a Sextra Prosta elnevezésű termékek gyógyhatására vonatkozóan tesz közzé állítást, továbbá - valószínűleg nem kellő megalapozottsággal - állításokat fogalmaz meg a termékek egészségre gyakorolt hatásával, valamint hatékonyságával kapcsolatban. Az eljárás alá vont vállalkozás valószínűsíthetően megtévesztő állításokat tesz közzé a termékek ellenőrzöttségével és teszteltségével kapcsolatban is.

Fenti magatartásával a Herbasziget Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdése b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (2) bekezdésének b) pontjában, illetve 10. § (3) bekezdésében foglaltakat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-107/2014.

Budapest, 2014. december 4.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

 

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban