A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Light in the Barter LLC. Magyarországi Fióktelepével szemben.

A GVH 2015. november 23-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Light in the Barter LLC. Magyarországi Fióktelepével szemben, mert azt észlelte, hogy a vállalkozás 2015. április 22. napjától a fogyasztókkal történő első, telefonos kapcsolatfelvételkor, valamint a személyes találkozáskor valószínűsíthetően arról tájékoztatja a meglévő üdülési jogukat értékesíteni szándékozó fogyasztókat, hogy üdülési jogukat megvásárolja olyan módon, hogy ellenszolgáltatásként a fogyasztók az üdülési jogukért ún. LIB pontokat kapnak, melyek a LIB Pontkártya vásárlási rendszerben levásárolhatóak. Ugyanakkor a fogyasztók számára a rendszerbe történő belépés, a rendszerhasználati díj megfizetése után derül ki, hogy ezen vásárlási rendszerben nem elégséges csak a LIB pontok használata fizetéskor.

Fenti magatartásával a Light in the Barter LLC. Magyarországi Fióktelepe a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/117/2015.

Budapest, 2015. december 1.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban