A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást az SWF HOLDER Kft.-vel szemben.

A GVH 2015. március 18-án versenyfelügyeleti eljárást indított az SWF HOLDER Kft.-vel szemben, mert az üdülési jogok másodlagos értékesítése során valószínűsíthetően megtévesztően tájékoztatja a meglévő üdülési jogukat értékesíteni szándékozó fogyasztókat azzal, hogy üdülési joguk továbbértékesíthető, de annak feltétele újabb, hajdúszoboszlói üdülési jog megvásárlása, akár megfelelő anyagi fedezet hiányában, a Cofidis áruvásárlási és szolgáltatásnyújtási hitelszerződés megkötése mellett. Ezen felül olyan további tájékoztatásokat ad a fogyasztóknak, hogy a hajdúszoboszlói üdülési jogba a meglévő joguk beszámításra kerül, így az újonnan vásárolt üdülési jog gyorsan, könnyen értékesíthető külföldi – elsősorban román és ukrán – fogyasztók számára, s az eladások után a fogyasztók a hitel összegét megkapják, megtérül számukra. A piaci viszonyokra figyelemmel feltételezhetően az újonnan megvásárolt üdülési jog sem értékesíthető nagyobb arányban, mint a már meglévő. Valószínűsíthető, hogy a cég fenti tájékoztatásai nyomán a fogyasztók a meglévő üdülési joguk értékesítésének reményében további üdülési jogot vásárolnak, adott esetben hitel felvétele mellett.

A fentiekre, valamint a vállalkozás honlapján elérhető információkra is figyelemmel feltételezhető, hogy a cég elsődleges célja új, hajdúszoboszlói üdülési hetek értékesítése, nem pedig a másodlagos értékesítés elősegítése.

Fenti magatartásával az SWF HOLDER Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés bg) alpontjában, továbbá c) és h) pontjaiban foglalt tényállások megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-26/2015.

Budapest, 2015. április 7.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban