A hitelkártyák használata széles körben elterjedt és praktikus megoldást nyújthat a mindennapi vásárlások során, amennyiben annak használója pontosan ismeri a kártya használatának feltételeit.

A fogyasztók számos helyszínen találkozhatnak az egyes kereskedelmi bankok képviselőivel, akik kedvező feltételek mellett kínálják termékeiket a potenciális ügyeleik részére. A pénzintézetek a termék igénybevételét általában valamilyen kedvezmény jóváírásával, vagy a költségek meghatározott időszakra történő elengedésével ösztönzik. Gyakori ajánlat, hogy a kártya kibocsátója a termékét kamatmentes használat ígéretével, az első éves díj elengedése mellett, vagy külön számlavezetési díj nélkül bocsátja a fogyasztók rendelkezésére.  Mindig érdemes azonban a promóciós feltételeken túlmenően a kártyahasználat feltételeit teljes körűen megismerni, mielőtt hitelkártya-szerződést kötne.

A hitel termékek, így a hitelkártyák esetében is fontos szempont a termékhez kapcsolódó költségek mértéke. Több olyan ajánlattal is lehet találkozni, amikor a terméket éves kártyadíj nélkül kínálja a kibocsátó pénzintézet. Érdemes azonban ilyenkor is odafigyelni, mert a kártyadíjon kívül más anyagi vonzata is lehet a fizetőeszköz használatának (pl. kézpénzfelvétel költsége, számlavezetési díj, vásárlási kamat, befizetés díja, stb.). Nem mindegy tehát, hogy egy ingyenes éves díjjal rendelkező kártya tekintetében milyen más költségekkel kell szembenéznie a fogyasztónak a kártya használata vagy annak használat nélküli birtoklása során. Fontos szempont a termék igénybevétele során, hogy a fogyasztó döntési helyzetben mit gondolhatott, mit tudhatott a kártya költségein belül az éves kártyadíjról. A hitelkártyák kártyadíj nélkül történő hirdetése során azt is fontos figyelembe venni, hogy e kedvezmény elérése érdekében szükséges-e meghatározott feltételeket teljesítenie a fogyasztónak, vagy az minden további feltétel nélkül elérhető kedvezmény az igénylő számára.

Nem elhanyagolható szempont a hitelkártyák esetén a termékhez kapcsolódó kamat és annak mértéke. Előbbiek okán a fogyasztók számára kedvező lehet az a gondolat, hogy bizonyos ideig kamatmentesen használhatják a hitelkártyát. Fontos azonban, hogy a kamatmentesség ígéretéről a fogyasztók csak akkor kapnak reális képet, ha a tájékoztatás egyértelműen, és pontosan tartalmazza a kamatmentes felhasználás feltételeit. Ilyen feltétel lehet például, hogy a kamatmentesség kizárólag a kártyával történő vásárlásokra vonatkozik, készpénzfelvételre nem, vagy, hogy a kamatmentességhez a teljes tartozás fizetési határideig történő megfizetése szükséges.

Ha a fogyasztók felé irányuló tájékoztatás a kamatmentes időtartam hosszáról is tájékoztatást ad (pl. „akár x napig kamatmentes”), az ígéret reális megítéléséhez annak ismerete is szükséges, hogy az x nap csak akkor teljesül, ha az elszámolási időszak első napján történik meg a vásárlási tranzakció, ettől kezdve a kamatmentes időtartam hossza folyamatosan, minden egyes további napon 1 nappal csökken. Az „akár” szóval összefüggésben a Versenytanács kiemeli, az „akár” szó általában valamely maximális lehetőséget fejez ki. Az „akár” szócska használata a hitelkártya-használat automatikusan járó, vélt kamatmentességét erősíti, s elfedheti azt a lényeget, hogy a kamatmentességnek a vásárlási tranzakción túlmenően is további feltételei vannak. Fontos megjegyezni, hogy az a reklámállítás, amely az „akár” fordulatot a fogyasztó számára jól észlelhetően, a kiemelt terméktulajdonsághoz kapcsolódóan tartalmazza, alkalmas a feltételek közvetett módon történő megjelenítésére. A tájékoztatás üzenetének ugyanis kimondatlanul része, hogy az nem valósul meg minden esetben, azaz annak feltételei vannak.

Egy további ismert előnye bizonyos hitelkártya konstrukcióknak, mikor a kártya használata mellett a vásárlás végösszegéből százalékos visszatérítést biztosít a pénzintézet, amennyiben a fogyasztó meghatározott partnereknél (áruházláncoknál, benzinkutaknál, stb.) vásárol. A visszatérítési ajánlatot tartalmazó lehetőségek akkor használhatóak ki a fogyasztók számára a legkedvezőbben, ha a kártya fenntartásának költségei nem érik el a vásárlások után visszatérített összeg mértékét, azaz a „megtakarítás” mértéke nagyobb, mint a kártya költsége. Annak érdekében, hogy a valóban kedvező lehetőségeket ne szalassza el, ugyanakkor váratlan költségekkel se kelljen szembesülnie a Gazdasági Versenyhivatal javasolja, hogy mielőtt hitelkártya-szerződést köt:

- Gondolja Végig Higgadtan:

  • vásárlási szokásait, a kártya használatához fűződő költségek és az elérhető kedvezmények mértékét;

  • azt, hogy az adott kártya tekintetében a visszatérítési kedvezményt nyújtó vásárlási pontokon (üzletekben, benzinkutakon) szokott-e gyakrabban vásárolni és ezáltal az éves szinten elérhető kedvezmények mértéke várhatóan meghaladja-e a kártya éves költségeinek mértékét;

  • a kamatmentes feltételek a vásárlási szokásaival megegyeznek-e;

  • képes-e jövedelmi és anyagi viszonyai között a kártyát kedvezményes feltételekkel használni.

- Mindig tájékozódjon az általános szerződési feltételek alapján a kártya használatával járó esetleges költségekről, a kamatmentes periódus feltételeiről, valamint az elérhető kedvezmények mértékéről. 

Budapest, 2017. június

Nyomtatható verzió PDF formátumban