A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (Heineken), a Dreher Sörgyárak Zrt. (Dreher) és a Borsodi Sörgyár Kft. (Borsodi) vállalásait, amelyek eredményeként a három legnagyobb magyarországi sörgyár csökkenti a kizárólagos szerződésekkel lekötött sör forgalmát. Ezért a GVH jogsértést nem állapított meg az ügyben, és bírságot sem szabott ki.

A GVH megállapította, hogy a Heineken, a Borsodi, a Dreher és a Pécsi Sörfőzde Zrt. (Pécsi Sörfőzde) kizárólagos szerződésekkel a maga számára tartotta fenn a magyarországi vendéglátóhelyek sörforgalmának összességében 43,5-44,3%-át. Ezen túl az öt legnagyobb piaci szereplő (kiegészülve a Carlsberggel) 82-95%-át adta a HoReCa (étterem, kocsma, kisvendéglő, szálloda) piac teljes értékesítésének a vizsgált időszakban. Így sem az import, sem a kisüzemi sörfőzdék nem tudtak piacot nyerni a nagy sörgyárakkal szemben a kizárólagossági kikötések miatt.

A GVH a társaságok vállalásai alapján kötelezettségként írta elő, hogy a Heineken, a Borsodi és a Dreher két lépcsőben, 2017 végéig összesen közel 20%-kal csökkentse az egyes vendéglátó-ipari egységek számára kizárólagosan (tehát más sörgyártó termékét akadályozva) értékesített sör mennyiségét.

A vállalásban szereplő csökkentések eredményeképpen a versenytől elzárt piacrészek a Heinekennél kb. 4%-kal, a Borsodinál és a Drehernél kb. 5-5%-kal csökkennek 2017 végére. Azaz, az együttes lekötések által elzárt piacrész mérete összességében 43-44%-ról mintegy 30%-ra esik vissza, lehetővé téve az alternatív sörgyárak (ide értve a kisüzemű sörfőzdék) piacra lépési esélyének növelését Magyarországon. A Pécsi Sörfőzde – alacsony piaci részesedése miatt – nem járult hozzá érzékelhetően a halmozott hálózati hatáshoz, ezért a GVH megszüntette vele szemben az eljárást, csekély jelentőség okán.

A kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálásakor a GVH elsődleges célja a közérdek hatékony védelmének biztosítása. Kötelezettségvállalással hatékonyabban érhető el a törvény rendelkezéseivel ellentétes magatartás kiiktatása, és a döntés egyúttal iránymutatást ad más piaci szereplők számára. A GVH a döntés meghozatalakor értékeli a kötelezettségvállalás elfogadása mellett és ellen szóló körülményeket, figyelemmel az érintett piac sajátosságaira.

A GVH a kötelezettségvállalási nyilatkozat tartalmának mérlegelése után úgy ítélte meg, hogy

  • annak elfogadásával megszűnik a versenyproblémát kiváltó halmozott piaclezáró hatás, és a kisebb piaci szereplők nagyobb eséllyel gyakorolhatnak versenynyomást a nagyobb sörgyárakra;

  • valószínűsíthetően enyhül az észlelt versenyprobléma ismétlődésének kockázata;

  • a kötelezettségek megfelelnek az ellenőrizhetőség követelményének a vállalások teljesítésének igazolási mechanizmusa alapján.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/49/2011.

Budapest, 2015. július 30.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formában