Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391
Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/049/2011.
Iktatószám: Vj/049-362/2011.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 

  • a Dr. T. L. jogtanácsos, valamint a Siegler Ügyvédi Iroda Weil, Gotshal & Manges (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) és a Dr. Arányi Dániel Ügyvédi Iroda által képviselt Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (9400 Sopron, Vándor Sándor utca 1.),

  •  az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12.) által képviselt Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.),
  • a Dr. T. Á. ügyvéd által képviselt Pécsi Sörfőzde Zrt. (7624 Pécs, Alkotmány utca 94.), valamint
  •  a Dr. K. Gy. ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda (1015 Budapest, Batthyány u. 54.) és a Dr. Sz. K. ügyvéd, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt Dreher Sörgyárak Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

 

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., a Borsodi Sörgyár Kft. és a Dreher Sörgyárak Zrt. [együtt: „Sörgyár(ak)”] eljárás alá vontakkal szemben az általuk közösen vállalt alábbi kötelezettség egyidejű elfogadásával:

 

  1. A Sörgyár(ak) a sörtermékek on-trade (azaz a HoReCa egységek számára történő) értékesítésének piacán az általa értékesített és jelen végzés IV.1.1., IV.2.2. és IV.2.3.  pontjaiban foglaltak szerint az egyes Sörgyárak esetében lekötöttnek minősített, a HoReCa partner által egyoldalúan szankció nélkül fel nem mondható határozott idejű szerződésekben szereplő, a jelen végzés V.2.1. pontja szerint számítandó sörértékesítési mennyiségét („lekötött mennyiség") két lépcsőben, az alábbiak szerint csökkentik:

    1. Mindhárom Sörgyár lekötött mennyisége a 2014-es bázisévben az adott Sörgyár által lekötött mennyiséghez képest a 2016. évben (legalább) 10%-kal kevesebb lesz.

    2. Mindhárom Sörgyár lekötött mennyisége a 2017. évben (legalább) 10%-kal kevesebb lesz, mint a 2016. évben, de ez a csökkenés legfeljebb a 2014-es bázisévben az adott Sörgyár által lekötött mennyiséghez képest 19% lesz.

  2. A Sörgyárak vállalják. hogy a kötelezettségvállalás teljesítéséről 2017. január 31. és 2018. január 31. napjáig az on-trade csatornába irányuló (közvetlen és közvetett) sörértékesítései adatainak közlésével és azon belül a szerződéseivel lekötöttnek minősített mennyiség megjelölésével - Excel formátumban, jelen végzés V.2.1. pontja szerinti (azon belül pedig mindhárom Sörgyár a rá vonatkozó) módszertannak megfelelően - a Gazdasági Versenyhivatalt tájékoztatják.

Az eljáró versenytanács az eljárást a Pécsi Sörfőzde Zrt.-vel szemben is megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nem peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.