A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint jogsértést követett el három gyógyszer-nagykereskedő két tanácsadó vállalkozás közreműködésével. Előbbiek befolyásolták a gyógyszerbeszerzésre kiírt közbeszerzési pályázatot, mert áraikat egyeztették ajánlataik benyújtása előtt, és felosztották a piacot egymás között. A jogsértésért majdnem 2,5 milliárd forint bírságot szabott ki a GVH.

A Budapesti Egészségközpont Zrt. 2011. november 10-én gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást írt ki „Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása” tárgyban, a Fővárosi Önkormányzathoz tartozó tizenkét kórház számára, évente öt milliárd forint értékben. A kiíró külső szakértőként alkalmazta a PharmAudit Kft.-t, amely az eljárás alá vontak jogsértő összejátszását szervezte a MEZADIN Piackutató és Marketing-kommunikációs Kft. (MEZADIN) segítségével.

Az elmarasztalt vállalkozások közösen érték el a pályázati kiírás módosítását úgy, hogy a pályázati feltételeket mindössze az EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt., (EUROMEDIC-PHARMA), a HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (HUNGAROPHARMA) és a TEVA Gyógyszergyár Zrt. (TEVA) tudja teljesíteni, így a keret-megállapodásos közbeszerzési eljáráson csak e három nagykereskedő tudott indulni. A kiíró a módosítást az eljárás alá vontak érdekei szerint hajtotta végre – figyelemmel a kartelltagok háttéralkuira –, ami azt eredményezte, hogy a többi potenciális pályázót, így más gyógyszergyárakat távol tartottak a tendertől.

Ezt követően a PharmAudit Kft. koordinálásával a három nagykereskedő felosztotta egymás között a tizenkét fővárosi kórház számára kiírt pályázatban meghatározott 919 hatóanyagot annak érdekében, hogy mindannyian az általuk megfelelőnek tartott arányban legyenek a tender nyertesei.

A GVH úgy ítélte meg, hogy az EUROMEDIC-PHARMA, a HUNGAROPHARMA, a TEVA, a „végelszámolás alatt” álló PharmAudit Kft. és a MEZADIN a gazdasági verseny korlátozását célzó és valóban ilyen hatással járó, egységes, komplex és folyamatos jogsértést követtek el a fent említett közbeszerzési eljárás során, amikor

  • befolyásolták a közbeszerzési kiírást, valamint
  • ajánlati áraikat egymásra tekintettel határozták meg közbeszerzési ajánlatuk benyújtása előtt,

  • és felosztották egymás között a piacot.

A kiszabott bírság a következők szerint alakult:

EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.

792.200.000 forint

HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt.

792.200.000 forint

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

792.200.000 forint

MEZADIN Piackutató és Marketing-kommunikációs Kft.

66.595.000 forint

PharmAudit Kft. „v. a.”

12.400 forint

A versenyfelügyeleti eljárás előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálati cselekménnyel, ún. rajtaütéssel indult az eljárás alá vontak székhelyén és telephelyén 2013. április 9-én.

A GVH bizonyítékként használt fel a rajtaütésen birtokba vett okiratokat és tanúvallomásokat – köztük védett tanúk vallomásait –, valamint mobiltelefon-cellainformációkat és egyéb okiratokat.

Az árrögzítést és a piacfelosztást megvalósító közbeszerzési kartellek a legsúlyosabb versenyjogsértésnek minősülnek. A jelen ügyben feltárt jogsértést súlyosbítja, hogy az árak meghatározását és a piac felosztását célzó egyeztetések sikerrel jártak, azaz a vállalkozások ténylegesen a megállapodásuk rendelkezéseit megvalósítva jártak el.

A GVH a bírság kiszabásakor valamennyi eljárás alá vont esetében egységesen a közbeszerzési eljáráson elért nyertes ajánlatok összértékének háromszorosából indult ki, figyelemmel a GVH Bírságközleményére.

A GVH enyhítő körülményként értékelte, hogy

  • az érintett kórházak tovább versenyeztethették az ajánlatokat keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás sajátosságaiból adódóan,

  • a nyertes nagykereskedők tender keretében elért tényleges forgalma összességében 400 millió Ft-tal kevesebb volt, mint az aláírt keretszerződésben rögzített érték.

A GVH az eljárás alá vontak magatartását súlyosan felróhatónak értékelte. A szervező PharmAudit Kft. és MEZADIN vállalkozások esetében a kiszabott bírság megegyezik a törvény szerint kiszabható maximummal.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/28/2013.

Budapest, 2015. szeptember 15.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban