Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62 Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/28/2013.
Iktatószám: Vj/28-221/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. T.M.G. Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt PharmAudit Korlátolt Felelősségű Társaság (3390 Füzesabony, Pacsirta út 40.) vállalkozással szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indított versenyfelügyeleti eljárás során eljárási bírság kiszabásáról szóló vizsgálói végzéssel szemben benyújtott jogorvoslati kérelem tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a vizsgáló a PharmAudit Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben kiszabott 2014. május 19-én kelt, Vj/28-176/2013. számú eljárási bírságot megállapító végzését helybenhagyja.

E végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.