Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest, 62 Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/28/2013.
Iktatószám: Vj/28-215/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács a  dr. J.K. () által képviselt [tanúval] szembeni eljárási bírság kiszabásáról szóló vizsgálói végzéssel szemben benyújtott jogorvoslati kérelem tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  1. a vizsgálók[tanúval] – mint az eljárás egyéb résztvevőjével – szemben, Vj/28-175/2013. szám alatt kiszabott eljárási bírságot megállapító végzését akként változtatja meg, hogy

  1. a kiszabott eljárási bírság összegét 50.000,- Ft-ra (azaz Ötvenezer forintra) csökkenti,

  1. megállapítja, hogy a kérelmező az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. munkavállalója,

  1. megsemmisíti a vizsgálók Vj/28-175/2013. számú eljárási bírságot kiszabó végzés indokolásának

  1. a felróhatóság mértéke kapcsán tett azon megállapítását, hogy a kérelmező köztisztviselőként dolgozik és ebből kifolyólag általában is morális felelősség terheli közigazgatási hatósági eljárásokban való kötelezettségei teljesítése kapcsán, amire figyelemmel is indokolt a súlyosabb szankció alkalmazása,

  1. az érintett vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai kapcsán tett azon megállapítását, hogy a GVH tudomása szerint a tanú (kérelmező) a GYEMSZI vezető állású dolgozója,

  1. azon megállapítását, hogy a vizsgálók a tanú vagyoni helyzete, alapján állapították meg a bírság összegét.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa egyebekben a vizsgálók Vj/28-175/2013. számú eljárási bírságot kiszabó végzését helyben hagyja.

E végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.