A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. vállalásait az Otthonangyal Csoportos Biztosítás kommunikációjával kapcsolatban. A GVH jogsértést nem állapított meg az ügyben, és bírságot sem szabott ki.

A GVH azt vizsgálta, hogy a vállalkozások érzékelhető (észlelhető és érthető) módon hívták-e fel a fogyasztók figyelmét a szolgáltatás kettőségére, így

1. a vészelhárítási szolgáltatásra (ezen szolgáltatási elem keretében a biztosítás villanyszerelés, vízvezeték-szerelés, gázvezeték-szerelés és dugulás-elhárítás esetén nyújt segítséget – biztosítási időszakonként – legfeljebb három alkalommal, és legfeljebb 32.000 forint értékig, de csak vészhelyzetben – azaz nem minden háztartási meghibásodás esetén fedezi a költségeket évente 32.000 forintig háromszor, hanem további, szűkítő feltételek vannak); valamint

2.      a segítségnyújtási szolgáltatásra (a szolgáltatás e része információ-átadásra és szakiparos-ajánlásra vonatkozik).

A GVH a vállalkozások vállalásai alapján kötelezettségként írta elő, hogy a társaságok

  • írásban tájékoztassák az Otthonangyal biztosításra – meghatározott időszakokban – szerződött ügyfeleket a biztosítás igénybevételének feltételeiről, azaz, hogy milyen esetekben lehetséges igényelni az Otthonangyal szolgáltatás vészelhárítási és segítségnyújtási részeit. A vállalás értelmében a vállalkozások e tájékoztatót közzéteszik a http://www.eon.hu/otthonangyal/ és a https://www.aegon.hu/eon-otthonangyal oldalon is (az írásbeli tájékoztatás pontos szövegét teljes egészében a GVH döntése tartalmazza);

  • tegyenek közzé honlapjukon a vészelhárítási helyzetek és azoknak nem minősülő egyéb, gyakran előforduló eseteiről egy legalább 3-3 példát tartalmazó listát.

A GVH a kötelezettségvállalási nyilatkozat tartalmának mérlegelése után úgy ítélte meg, hogy a közérdek védelme hatékonyan biztosítható a vállalások elfogadásával, e mellett a GVH az alábbi körülményeket értékelte:

  • a vállalkozások már a kötelezettségvállalási nyilatkozat megtételét megelőzően felhagytak a vizsgált kommunikációs gyakorlattal, így valószínűsíthetően a jövőben csökken az észlelt probléma ismétlődésének kockázata is;

  • a kötelezettségvállalás túlmutat a konkrét ügyön, így útmutatásul szolgálhat a versenytársak számára is kommunikációs tevékenységük alakításakor;

  • a kötelezettségek megfelelnek az ellenőrizhetőség követelményének;

  • sem a GVH, sem más hatóság nem állapított meg a versenyfelügyeleti eljárás szempontjából releváns jogsértést a két vállalkozással szemben a döntés meghozatalát megelőző öt évben.

Egy kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálásakor a GVH elsődleges célja a közérdek hatékony védelmének biztosítása. Kötelezettségvállalással hatékonyabban érhető el, hogy a vállalkozás összhangba hozza magatartását az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel, és a döntés egyúttal iránymutatást ad más piaci szereplők számára. A GVH a döntés meghozatalakor értékeli a kötelezettségvállalás elfogadása mellett és ellen szóló körülményeket, figyelemmel az érintett piac sajátosságaira.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/76/2015.

Budapest, 2016. július 19.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu
sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu


További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban