Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/76/2015.
Iktatószám:
Vj/76-55/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a P. Ügyvédi Iroda által képviselt E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.), valamint a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda (1132 Budapest, Váci út 20.) által képviselt AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-t és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.-t (a továbbiakban együtt: eljárás alá vontak) az általuk tett alábbi vállalások teljesítésére:

  1. Az eljárás alá vontak vállalják azt, hogy a vizsgált időszakban, azaz 2014. február 3. és 2014. április 30., valamint 2014. szeptember 1. és 2015. július 24. között az OTTHONANGYAL szolgáltatásra szerződött valamennyi ügyfél részére – az eljáró versenytanács döntésének átvételét követő 30. napon túli – első kiküldésre kerülő E.ON számlával együtt, de legkésőbb 2016. december 31-ig a következő írásbeli tájékoztatást megküldik az E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításról:

„Tisztelt Ügyfelünk!

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy OTTHONANGYAL szolgáltatásunk vészelhárítási részét csak vészhelyzetekben tudja igénybe venni: azaz olyan körülmények esetén, melyek sürgős – szakiparosi – beavatkozást kívánnak a további károk és balesetveszély megelőzése érdekében. Szakembereink a vészelhárítás keretében villanyszerelés, gázvezeték-szerelés, vízvezeték-szerelés és szennyvízkiömléssel járó dugulás-elhárításkor vannak a segítségére.

Forduljon hozzánk bizalommal akkor is, ha nincs vészhelyzet, hogy megbízható szakembert ajánlhassunk Önnek OTTHONANGYAL szolgáltatásunk segítségnyújtási részeként!

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy számtalan és sokféle vészelhárítási eset előfordulhat, ezért ezek teljes körű felsorolása nem lehetséges, illetve egyes helyzetek esetében nem határozható meg előre, hogy azok vészhelyzetnek minősülnek-e.

További információ: www.eon.hu/otthonangyal

Kérdés esetén keressen minket: otthonangyal@eon-hungaria.com; 9002 Győr, Pf. 205

Vészhelyzet esetén hívja a 06 1/458 44 92 telefonszámot!

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a jelen tájékoztatásra a Gazdasági Versenyhivatal előtti Vj/76/2015. számú versenyfelügyeleti eljárásra tekintettel kerül sor. Az ügyben hozott döntés a www.gvh.hu című oldalon megtalálható.”

  1. Az eljárás alá vontak vállalják, hogy a fenti tájékoztatást a honlapjukon (az OTTHONANGYAL szolgáltatást ismertető aloldalakon) is közzéteszik az eljáró versenytanács döntésének átvételét követő 30. naptól 2016. december 31-ig.

  1. Az eljárás alá vontak vállalják továbbá, hogy az eljáró versenytanács döntésének átvételét követő 30. naptól a honlapjukon (az OTTHONANGYAL szolgáltatást ismertető aloldalakon) folyamatosan, a szolgáltatás elérhetőségéig közzétesznek egy nem taxatív, de részletesebb, legalább 3-3 példát tartalmazó listát a vészelhárítási helyzetek és az annak nem minősülő helyzetek leggyakoribb eseteiről (a villanyszerelés, a gázvezeték-szerelés, a vízvezeték-szerelés és a dugulás-elhárítás kapcsán külön-külön).

  1. Az eljárás alá vontak 2017. január 31-ig igazolják – megfelelően dokumentált és hiteles bizonyítékokkal, oldalmentésekkel –, hogy a fentieket teljesítették, illetve a teljesítést az utóbbi közzététel esetében megkezdték.[1]

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] A kötelezettségvállalás 1. pontja szerinti ügyfél-tájékoztatások megtörténtéről az E.ON Energiakereskedelmi Kft. a számlázási rendszere alapján készített jelentést mutat be. A kötelezettségvállalás 2. és 3. pontjában foglaltak teljesítésének igazolására az eljárás alá vontak legalább havi egy „screenshot”-ot tárolnak el és mutatnak be.