A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. vállalkozásokkal szemben.

A GVH 2015. július 24-én versenyfelügyeleti eljárást indított az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. vállalkozásokkal szemben, mert azt észlelte, hogy az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2014 szeptemberétől az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. által nyújtott Otthonangyal elnevezésű szolgáltatást szórólapokon, plakátokon, DM levél, illetve energiaszámla mellett küldött tájékoztató révén népszerűsítette úgy, hogy a fogyasztó számára érzékelhető módon nem hívta fel a figyelmet a szolgáltatás kettősségére így arra, hogy Otthonangyal Szolgáltatás nem minden háztartási meghibásodás esetén fedezi a költségeket „évente 32 000 Ft-ig háromszor”, hanem annak további szűkítő feltételei vannak.

Nem hívta fel a figyelmet arra, hogy az Otthonangyal Csoportos Biztosítás – havi 300 Ft díj ellenében – olyan háztartási meghibásodás esetén nyújt segítséget „évente 32 000 Ft-ig háromszor”, amely „a további károk és a balesetveszély megelőzése érdekében kíván sürgős beavatkozást”. Egyéb háztartási meghibásodás esetén (pl. vízkiömléssel nem járó csatornadugulás) a segítségnyújtás mértéke, mibenléte vészelhárítási szakiparos, kivitelezői, javítói jellegű szolgáltatás megszervezésére (szakiparos ajánlására) terjed ki. Utóbbi esetben ugyanakkor a fogyasztó maga fizeti a szakiparos kiszállási- és munkadíját.

Fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozások a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 7. § (1) bekezdésben foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítője, a kereskedelmi gyakorlattal érintett szolgáltatás értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll.

Az E.ON Otthonangyal elnevezésű biztosítási szolgáltatását az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. nyújtja, így a kereskedelmi gyakorlattal érintett szolgáltatás értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-76/2015.

Budapest, 2015. augusztus 24.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban