Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az Orangeways Magyarország Autóbuszos Közúti Közlekedési Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-002/2012. ügyszámon eljárást indított az Orangeways Magyarország Autóbuszos Közúti Közlekedési Zrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2012. január 23-án versenyfelügyeleti eljárást indított az Orangeways Magyarország Autóbuszos Közúti Közlekedési Zrt-vel (Orangeways) szemben, mert a 2011. március 5-i és 6-i foglalások esetében 20 %-os kedvezményt ígért az elérhető buszjegyek árából, ellenben a kedvezményes időszakban a menetjegyek árai magasabbak voltak az eredeti jegyáraknál. Felmerül, hogy az Orangeways úgy hirdette meg fenti akcióját, hogy az ígért kedvezményt nem vagy nem teljes mértékben biztosította a szolgáltatást igénybevevők számára.

Fenti magatartásával az Orangeways a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában és 7. § (1) bekezdésében foglalt tényállások megvalósításával valószínűsíthetően megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

Ezen túlmenően az Orangeways a Budapest-Bécs útvonalon -Utazzon Bécsbe már 1900 Ft-ért!- reklámfelhívással hirdetett meg menetjegyeket, melyek azonban - a versenyhatóság tudomására jutott információk alapján - nem, vagy nem teljes mértékben voltak elérhetőek az előfoglalások során. Továbbá a járatait ingyenes fedélzeti szolgáltatások biztosításával népszerűsíti, mely szolgáltatások azonban az egyes járatokon valószínűsíthetően nem vagy nem teljes körűen vehetők igénybe.

Az eljárás alá vont vállalkozás fenti magatartásával a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. február 9.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu