Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/002/2012.
Iktatószám : Vj/002-61 /2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a P. S. által képviselt Tribune Ventures Európa Kft. (Budapest) és a szintén P. S. által képviselt Gemenc és Környéke Busz Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vontak jogelődje, az Orangeways Autóbuszos Közúti Közlekedési Zrt. (névváltozás utáni új nevén Tribune Ventures Hungary Zrt.) 2011. március 1-jétől 2012. január 24-ig fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • hírlevelében közzétett 20 %-os kedvezményt nem biztosította, illetve a kedvezmény nem a meghirdetett mértékű volt,

  • megtévesztő módon tette közzé hírleveleiben, hogy Budapest-Bécs viszonylatban 1.900 Ft-ért vannak elérhető menetjegyek, valamint honlapján, hogy 1.900 Ft-tól vannak elérhető jegyek, továbbá

  • honlapján, illetve hírlevelében közzétettekkel ellentétben ingyenes fedélzeti szolgáltatások nem voltak elérhetőek.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását.

Ezen felül az eljáró Versenytanács a Tribune Ventures Európa Kft.-t és Gemenc és Környéke Busz Kft.-t egyetemlegesen 4.450.000 Ft (Négymilló-négyszázötvenezer forint) bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a Tribune Ventures Európa Kft. és a Gemenc és Környéke Busz Kft. a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a Tribune Ventures Európa Kft. és a Gemenc és Környéke Busz Kft a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.