Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Wellnet Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-23/2013. ügyszámon eljárást indított a Wellnet Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. február 22-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Wellnet Kft-vel szemben, mert a Magnavital elnevezésű mágneses készülékek, illetve készülékcsomagok népszerűsítése során a termék használatától várható olyan előnyöket jelenít meg, valamint a terméknek olyan egészségre ható és gyógyhatásokat tulajdonít, amelyek valószínűsíthetően nem kellően megalapozottak.

Ezzel a magatartásával a Wellnet Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontjában és az Fttv. 6. § (1) bekezdésének bg), bj) alpontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

Mivel a Magnavital elnevezésű termék értékesítési ára huzamosabb ideig kedvezményes volt, így felmerülhet továbbá az is, hogy az eljárás alá vont vállalkozás vélhetően megtéveszti a fogyasztókat a termék kedvezményes ára, és a biztosított kedvezmény valós mértékével kapcsolatban.

Fenti magatartással a Wellnet Kft. az Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt magatartás megvalósításával feltételezhetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. március 6.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu