Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
12.K.33.944/2013/3. 

A bíróság a Guzorán István ügyvezető állal képviselt Wellnet Kft. (2890 Tata. külterület, hrsz. 0149/5.) felperesnek.

a Dr. Hargitai Árpád Bírósági Képviseleti Iroda vezetője által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1 054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen.

versenyügyben hozott (Hív. szám: Vj/23-33/2013). közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében tárgyaláson, az alulírott napon meghozta az alábbi

ÍTÉLETET:

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 20.000,-Ft (húszezer) forint perköltséget.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt 30.000,-Ft (harmincezer) forint kereseti illeték összegét - az illetékügyi hatóság külön felhívására - a Magyar Állam javára fizesse meg.

Az ítélet ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a kézbesítéstől számított 15 napon belül kell írásban, 3 példányban benyújtani a jelen bíróságnál, de a Fővárosi Törvényszékhez címezve.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.