Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Resort Club Hungary Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-41/2013. ügyszámon eljárást indított a Resort Club Hungary Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-41/2013. ügyszámon eljárást indított a Resort Club Hungary Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. május 17-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Resort Club Hungary Kft-vel szemben, mert értékesítői az üdülési joggal már rendelkező ügyfeleik részére az üdülési joguk piaci értékével, értékesítési lehetőségével és továbbértékesítésével kapcsolatban valószínűsíthetően olyan tájékoztatást adnak, hogy a már meglévő üdülési joguk továbbértékesítésére szóló megbízási szerződés megkötése mellett, további üdülési jog vételére, és egyéb kedvezményprogramban való részvételre szóló szerződést kössenek a fogyasztók.

Fenti magatartásával a Resort Club Hungary Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdése b) pont bg) alpontjában és h) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. július 10.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu