Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.043/2015/7. szám

A Fővárosi Törvényszék a  ...   által képviselt Resort Club Hungary Kft. (1136 Budapest, Balzac u. 48/A. IV/4.) felperesnek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., Hiv. sz.: Vj-41/2013.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. évi január hó 26. napján kelt 12.K.32.406/2014/10. számú ítélete ellen a felperes által 13. sorszám alatt előterjesztett és a Fővárosi Törvényszék előtt 3. sorszám alatt indokolt fellebbezés folytán a 2015. évi november hó 11. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 50.000 (azaz ötvenezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 995.200 (azaz kilencszázkilencvenötezer-kettőszáz) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.