Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Reál-Team Network Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-102/2013. ügyszámon eljárást indított a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-vel és a Reál-Team Network Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. december 6-án versenyfelügyeleti eljárást indított a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-vel és a Reál-Team Network Kft-vel szemben, mert ügynökeik munkavégzés lehetőségének ígéretével keresték meg a fogyasztókat, elhallgatva azt a tényt, hogy a munkavégzés feltétele egy életbiztosítási szerződés megkötése. Ezzel a magatartással az eljárás alá vont vállalkozások a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 7. § (1) bekezdése a) és b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Reál-Team Network Kft. az általa szervezett szakmai esteken, illetve az ott előadott prezentációval azt az előnyös látszatot keltik a fogyasztókban, hogy az általuk létrehozott jutalékrendszer keretében könnyen elérhető, kiemelkedő jövedelmet szerezhetnek, amely akár az életbiztosítási díj többszörösének fedezetére is alkalmas, mely magatartással az Fttv. 6. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával - különös tekintettel annak bg) alpontjában foglaltakra is - valószínűsíthetően megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A fentieken túlmenően a Reál-Team Network Kft. a fogyasztók rendszerbe történő beléptetésével kapcsolatosan az Fttv. melléklete 14. pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, ugyanis az általa működtetett eladásösztönző rendszerben a fogyasztók valószínűsíthetően azzal a lehetőséggel számolhatnak, hogy elsősorban további fogyasztóknak a rendszerbe történő beléptetéséből részesülhetnek juttatásban.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013.december 16.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu