Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
30.K.31.340/2015/15.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. [...] (1033 Budapest, Flórián tér 1.) vezető jogtanácsos által képviselt CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (1033 Budapest Flórián tér 1.) I. r. és a Szabó Zoltán ügyvezető által képviselt REÁL-TEAM NetWork Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) II. r. felpereseknek a dr. Nacsa Mónika jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

ítéletet:

A bíróság a felperesek keresetét elutasítja.

Kötelezi az I. r. és II. r, felperest, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek külön - külön 75.000 (azaz hetvenötezer) - 75.000 (azaz hetvenötezer) forint perköltséget.

Kötelezi a II. r. felperest, hogy fizessen meg az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására 21.000 (azaz huszonegyezer) forint kereseti illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzetten, de jelen per bíróságánál 3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.