A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a PROPHARMATECH Kozmetikai, Egészségügyi Termékeket Gyártó, Forgalmazó, Egészségügyi és Műszaki Kutató-fejlesztő Kft.-vel (PROPHARMATECH Kft.) szemben.

A GVH 2015. szeptember 24-én versenyfelügyeleti eljárást indított a PROPHARMATECH Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy a DIA B elnevezésű étrend-kiegészítő termék népszerűsítésére szolgáló,

  • 2015 februárjában a Bors elnevezésű lapban és 2015 áprilisában a Blikk elnevezésű lapban megjelent hirdetésben a termékről valószínűsíthetően emberi betegség kezelésére vonatkozó tulajdonságot tulajdonított, továbbá

  • 2015 februárjában a Bors elnevezésű lapban és 2015 áprilisában a Blikk elnevezésű lapban megjelent hirdetésben, valamint a www.propharmatech.hu honlapon a terméket olyan egészségre gyakorolt hatást megfogalmazó állításokkal népszerűsítette, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek reklámozására vonatkozó ágazati jogszabályoknak.

Fenti magatartásaival a PROPHARMATECH Kft. valószínűsíthetően megsértette a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1169/2011/EU rendelet) 7. cikk (4) bekezdésére figyelemmel a 7. cikk (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 7. cikk (3) bekezdésében foglalt tilalmat.

Az eljárás alá vont által alkalmazott kereskedelmi kommunikáció valószínűsíthetően sérülékeny fogyasztókat célzott meg, figyelemmel arra, hogy a terméket cukorbetegséggel összefüggésben, annak tünetei enyhítésére ajánlotta, így a vizsgált kommunikációval megcélzott fogyasztói kör valószínűsíthetően a cukorbetegek köre, akik betegségük folytán kiszolgáltatottabbak.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/95/2015.

Budapest, 2015. október 20.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban