Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/95/2015.
Iktatószám:
Vj/95-30/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal a Rozim Péter ügyvezető által képviselt PROPHARMATECH Kozmetikai, Egészségügyi Termékeket Gyártó, Forgalmazó, Egészségügyi és Műszaki Kutató-fejlesztő Kft. (3300 Eger, Kertalja u. 32.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a PROPHARMATECH Kozmetikai, Egészségügyi Termékeket Gyártó, Forgalmazó, Egészségügyi és Műszaki Kutató-fejlesztő Kft. 2015. január 19. napjától kezdődően DIA B elnevezésű étrend-kiegészítő termék csomagolásán feltüntetett,

  1. a termék lenmagolaj, fahéj, kurkuma és a vörösbor por rezveratrol összetevőjére vonatkozó egészségre vonatkozó állítások alkalmazásával; a nyomtatott sajtóban és a www.propharmatech.hu honlapon közzétett, a termék általános, egészségre gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan tett állítások alkalmazásával; továbbá azáltal, hogy a DIA B étrend-kiegészítőt a nyomtatott sajtóban és a www.propharmatech.hu honlapon cukorbetegség kezelésére utaló gyógyhatásra utaló állításokkal népszerűsítette tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított,

  1. a termék kendermag olaj és króm összetevőivel kapcsolatosan tett egészségre vonatkozó állítások nem jogsértőek.

  1. Az I. a) bekezdésben szereplő jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi a PROPHARMATECH Kozmetikai, Egészségügyi Termékeket Gyártó, Forgalmazó, Egészségügyi és Műszaki Kutató-fejlesztő Kft.-t 2.298.800,- Ft, azaz kettőmillió-kétszázkilencvennyolcezer-nyolcszáz forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  1. Az eljáró versenytanács továbbá jelen határozat kézhezvételétől számított harmincadik naptól megtiltja az I. a) bekezdésben ismertetett jogsértő magatartás további folytatását és az eljárás alá vont vállalkozást kötelezi, hogy a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül nyilatkozatával, illetve honlapjának tartalmának becsatolásával igazolja, hogy ennek eleget tett. E kötelezettségek határidőben történő teljesítésének elmulasztása esetén az eljáró versenytanács haladéktalanul elindítja a végrehajtást az igazolási kötelezettség tárgyában.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közléstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.