Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.115/2014 5. szám

A Fővárosi Törvényszék a dr. Cs. E. jogtanácsos által képviselt Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) I. rendű, az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12., ügyintéző: dr. F. G. ügyvéd) által képviselt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (9400 Sopron, Mátyás király utca 19.) II. rendű és a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6., ügyintéző: dr. H. -B. Z. ügyvéd) által képviselt Rail Cargo Hungária Zrt. (1133 Budapest, Váci út 92.) III. rendű felpereseknek a dr. Számadó Tamás bírósági képviseleti irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5., Hiv. sz.: VJ-003/2008.) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. évi szeptember hó 18. napján kelt 3.K.28.763/2013/48. számú ítélete ellen az I. rendű felperes által 52., a II. rendű felperes által 49. és a III. rendű felperes által 51. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán a 2015. évi április hó 15. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felpereseket arra, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek külön-külön 100.000 (azaz egyszázezer) - 100.000 (azaz egyszázezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 2.500.000 (azaz kétmillió-ötszázezer) - 2.500.000 (azaz kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési illetéket, ugyancsak külön-külön.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.