Nyomtatható verzió PDF formátumban

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

Kfv.II.37.646/2015/14.szám

A Kúria a ... jogtanácsos által képviselt Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) I.r., az Oppenheim Ügyvédi Iroda (ügyintéző:...) által képviselt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (9400 Sopron, Mátyás király utca 19.) II.r. és a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (ügyintéző: ...) és helyettesítési meghatalmazással (...) által képviselt Rail Cargo Hungária Zrt. (1133 Budapest, Váci út 92.) III.r. felpereseknek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5., postacím: Budapest 62., Pf. 211.) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 3.K.28. 763/2013/48. számon indult és a Fővárosi Törvényszék által 2015. április 15. napján meghozott 2.Kf. 650.115/2014/5. számú ítélettel befejezett perében, a jogerős ítélet ellen az I. r. felperes által 62., a III. r. felperes által 64. sorszám alatt előterjesztett felülvizsgálati kérelmek folytán az alulírott napon megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következő

ítéletet:

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 2.Kf. 650.115/2014/5. számú ítéletének felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem érinti, a felülvizsgálati kérelemmel támadott rendelkezéseit hatályában fenntartja.

Kötelezi az I.r. és a III.r, felpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek fejenként 100.000 (százezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Kötelezi továbbá az I.r. és a III.r. felpereseket, hogy fizessenek meg fejenként az államnak - külön felhívásra - 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) forint felülvizsgálati illetéket.

Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.