Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/003/2008/242.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Fejes Gábor ügyvéd) által képviselt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Sopron), valamint a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd) által képviselt MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest) és Rail Cargo Hungaria Zártkörűen Működő Részvénytársasá g (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen versenykorlátozó megállapodás miatt folytatott versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság által alkalmazott egységes vasúti árufuvarozási díjszabás tekintetében az 1997. január 1-je és 2004. április 30-a közötti időszak vonatkozásában a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Bíróságnak címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.