GONDOLJA VÉGIG HIGGADTAN!

AMIT A TERMÉKBEMUTATÓKRÓL TUDNI ÉRDEMES

Kedves Fogyasztó!

Ki ne talált volna már a postaládájában különböző termékbemutatókra invitáló meghívást, mely azt ígérte, hogy igen kedvező áron vásárolhatunk, vagy akár csábító ajándékokhoz is jutunk? Sokunkat hívnak meg telefonon is egészségi állapot felméréssel egybekötött rendezvényekre, ahol természetesen egy fantasztikus és vadonatúj termék/berendezés kerül bemutatásra, kihagyhatatlan kedvezmények és értékes ajándékok megszerzésének ígéretével. Ezeknek az ajánlatoknak elsődleges címzettjei az ún. „60+ korosztályhoz” tartozó fogyasztók, akiknek egy-egy ilyen termékbemutatón történő részvétel nem csak a vásárlás lehetőségét, hanem kellemes időtöltést és ismerőseikkel, hasonló problémával, gondokkal küzdő idősebb személyekkel történő találkozási lehetőségét is nyújtja.

Az elmúlt évtizedben gombamód megszaporodott azon vállalkozások száma, akik úgynevezett üzleten kívüli értékesítéssel és ezen belül termékbemutatók szervezésével és lebonyolításával foglalkoznak. A 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet értelmében minden olyan utazás vagy rendezvény helyét és időpontját be kell jelenteni az illetékes jegyzőnek, amely termékek forgalmazása céljából kerül megtartásra. A bejelentést a bemutató előtt legkésőbb tizenöt nappal előtte kell megtenni, a jegyző pedig ezt továbbítja haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül a rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek.

Értékesítési gyakorlat

A bemutatók során általában egészséggel kapcsolatos szolgáltatások és termékek kerülnek ismertetésre. Mivel a résztvevők többsége valamilyen egészségügyi problémával küzdő idős személy – akinek esetlegesen családtagjai is valamilyen egészségügyi kezelésre szorulnak -, így fokozottabban nyitottak az ilyen jellegű ajánlatokra, és az e területen megjelenő új termékekre vagy gyógyszereket helyettesítő alternatív megoldásokra.

A rendezvény során bemutatott termékek az elhangzó tájékoztatás szerint jelentős árkedvezménnyel vásárolhatók meg. Az ajánlott ár először nagyon borsos, de aztán különböző kedvezményeket lehet kapni, sőt sorsolással is nyerhet a résztvevő levásárolható kedvezményt, melynek mértéke sok esetben a termék eredetileg hirdetett vételárának 70-80 %-át is eléri. Az árkedvezményen kívül a vásárlók még ingyenesnek mondott ajándékot (edénykészlet, óra stb.) is kaphatnak. Esetenként azt is felajánlják a potenciális vásárlók számára, hogy elegendő a helyszínen csak egy csekély összegű előleget fizetni, a többit ráér részletekben vagy banki áruvásárlási kölcsön igénybevételével törleszteni. A hitelfelvétel ügyintézésében általában a vállalkozás üzletkötői nyújtanak segítséget a bemutató helyszínén.

Fontos tudni azonban, hogy a fenti magatartások jogszabályba ütközőek, mivel a termékbemutatókra vonatkozó, fogyasztók védelmét szolgáló jogszabályváltozások következtében 2015. december 12–ét követően tilos az árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódóan ajándék juttatás, árengedmény, kedvezmény, vagyoni előny és ajándéksorsolás reklámja, valamint tilos az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során pénzügyi szolgáltatás nyújtása, a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával összefüggésben nyújtott pénzügyi szolgáltatás kivételével, azaz hitelt a termékbemutató során a vállalkozás nem nyújthat, azonban bankkártyát a fizetéshez elfogadhat.

2016. január 25-ét követően továbbá az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést végző kereskedő a fogyasztók bejelentésének intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint a fogyasztók tájékoztatása céljából

 • székhelyén vagy telephelyén, valamint fióktelepén;
 • az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés helye szerinti megyeszékhelyen;
 • a szervezett utazáshoz történő csatlakozásra a fogyasztók számára biztosított valamennyi indulási hely szerinti megyeszékhelyen;
 • az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés helyén, az árubemutató és a termékértékesítés időtartama alatt

köteles ügyfélszolgálat működtetéséről gondoskodni személyes, valamint írásban, telefonon és elektronikus úton történő ügyintézési lehetőséggel.

Az ügyfélszolgálatnak a működési rendjét, a félfogadási idejét a kereskedő úgy köteles megállapítani, és a működésének feltételeiről oly módon köteles gondoskodni, hogy az lehetővé tegye a fogyasztók jogainak megfelelő érvényesítését. E kötelezettség keretein belül a kereskedő köteles:

 • az ügyfélszolgálati irodát a hét minden munkanapján legalább napi 6 órás, és - 5 munkanapos hetet alapul véve – legalább heti 36 órás nyitva tartással üzemeltetni –, valamint a hét legalább egy munkanapján 20 óráig – nyitva tartani,
 • elektronikusan és telefonon keresztül is lehetővé tenni a fogyasztók számára a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalását.

A termékbemutatók során előfordul az is, hogy az üzletkötő olyan hitelesnek tűnik, mivel szakszerű kifejezéseket használ, hogy azt képzetet keltik a fogyasztókban, hogy az üzletkötő egészségügyi végzettséggel rendelkező személy (pl. orvos). Éppen ezért javasoljuk, hogy a vásárlás folyamata során ne habozzon rákérdezni – amennyiben kérdés vagy kétely merül fel – a termékbemutatót tartó személy végzettségére, képzettségére, illetve annak igazolására.

Nem ritka, hogy az áruvásárlási szerződés a helyszínen azonnal aláírásra kerül a fogyasztó részéről. A fogyasztók számára az üzletkötők hangsúlyozzák az ajánlatok egyszeri, egyedi és igen kedvező jellegét, így a fogyasztók a szerződést és a kapcsolódó általános szerződési feltételeket nem olvassák át, azok megértésére, értelmezésére így nincs lehetőség. Javasoljuk, hogy gondolja át anyagi helyzetét és hagyjon időt arra, hogy az ajánlatot alaposan átgondolja, valamint mérlegelje azt, hogy milyen anyagi következményeket és kötelezettséget von maga után egy ilyen szerződés megkötése.

A termékbemutatókat a vállalkozások általában elegáns éttermekben, szállodák különtermeiben, művelődési házakban tartják, növelve ezzel is a kereskedők megbízhatóságát (pl. önkormányzatnak bejelentett bemutató, pénzügyileg stabil vállalkozás) a résztvevők számára. Még ha vannak is lelkes vásárlók, nyertesek, érdemes végiggondolni, hogy ezeknek a személyeknek érdekében állhat-e a vásárlás, és nem „belesétálni” nem tervezett vásárlásba, még ha különböző akadályokat is próbálnának a kereskedők állítani, vagy nagyon erősen agitálnának.

Áruvásárlási szerződés, elállási jog, kölcsönszerződés

A termékbemutatók jogi szabályozása

Értékesítés

A lehengerlő stílusú bemutató után kerül sor a szerződéskötésre. Mivel a bemutató zártkörű, és az esetek többségében a megkeresés során az érdeklődő nem kap arról pontos információt, hogy milyen bemutatóra számítson, a résztvevőknek nem áll módjukban előzetesen tájékozódni arról, hogy milyen jellegű hasonló, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások vannak még a piacon, és azok milyen áron vásárolhatóak meg. A bemutatón résztvevő sokszor csak a szerződéskötés után néhány nappal szembesül azzal, hogy jelentősen magasabb áron vásárolta meg a terméket, mintha azt szaküzletben vette volna meg.

Nincs olyan jogszabályi előírás, amely előírná a termékeket forgalmazó vállalkozások számára, hogy áraikat milyen módon és szempontok alapján alakítsák ki. A szerződéskötési szabadság elvéből az eladási ár szabad meghatározása is következik minden olyan piacon, ahol a termékek – és természetesen azok árai is – versenyben vannak egymással. Az árakat a vállalkozás szabadon határozhatja meg, ezért javasoljuk, hogy a vásárlást megelőzően gondolják át, illetve nézzenek utána, nem éri-e meg máshol megvásárolni a termékbemutatón forgalmazott terméket.

A szerződés aláírását megelőzően mindenképpen gondolja végig higgadtan, hogy tényleg szüksége van-e a termékbemutató során ajánlott termékre vagy szolgáltatásra, valóban biztos-e annak egészségére gyakorolt hatásában és kedvező árában. Vegye figyelembe, hogy az áruvásárlási szerződést nem feltétlenül kell aláírnia. Ha Ön nem kívánja igénybe venni az ajánlatot, azt megköszönve nyugodtan távozhat a rendezvény helyszínéről.

Érintett termékkör

Az áruvásárlási szerződés megkötését megelőzően az alábbiakra mindenképpen célszerű odafigyelni:

A termékbemutatókon általában egészséggel kapcsolatos termékek vagy szolgáltatások kedvező hatásait, különböző súlyos betegségekre vagy időskori problémákra gyakorolt gyógyító erejét ismertetik a potenciális vásárlóknak. Meggyőzően beszélnek a fogyasztói kedvező tapasztalatokról és egészségügyi felmérések pozitív eredményeiről. Sok esetben orvostechnikai eszközként népszerűsítenek olyan termékeket is, amely nem rendelkeznek az arra kijelölt hatóság bevizsgálási engedélyével. Javasoljuk, hogy minden esetben kérjék el a termék dokumentációját, és hatósági tanúsítványait mielőtt a vásárlás mellett döntenének. Ajánlatos tájékozódni a termék vagy a terápiás módszer mellékhatásairól, illetve arról, hogy más fennálló egészségügyi probléma esetén alkalmazható-e (pacemaker, cukorbetegség stb.).

Jó ha tudjuk…

Olyan termék megvásárlása esetén, amelyet orvostechnikai eszközként népszerűsítenek a bemutató során és amelynek egészségre gyakorolt hatásokat (betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség tüneteinek enyhítése, sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése vagy kompenzálása, az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, helyettesítése, illetve pótlása vagy módosítása, fogamzásszabályozás) tulajdonítanak, érdemes minden esetben meggyőződni az alábbiakról:

 • A CE jelölés feltüntetésre került-e a terméken, annak kereskedelmi csomagolásán, illetve használati útmutatóján?
 • Feltüntetésre került-e a termék címkéjén és használati útmutatóján a gyártó neve, címe?
 • Amennyiben a gyártó nem uniós székhelyű, feltüntetésre került-e a termék címkéjén és használati útmutatóján az uniós képviselő (EU REP) neve, címe?
 • Van-e a terméknek a termékhez tartozó, a termék kereskedelmi nevét tartalmazó használati útmutatója?
 • Pontosan meghatározza-e a használati útmutató, hogy milyen problémák kezelésére alkalmas a termék, milyen mértékben, milyen ellenjavallatokkal és milyen mellékhatásokkal (amennyiben ilyen van)?
 • A terméket forgalmazó cégnek rendelkeznie kell a termékhez tartozó gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (Declaration of Conformity), illetve amennyiben a termék kockázati osztálya indokolja, a termék kijelölt szervezet által kiállított EK megfelelőségi tanúsítvánnyal (EC Certificate), így a vásárló kérésére be tudja azt mutatni. Az EK megfelelőségi tanúsítványon is minden esetben célszerű megkeresni a terméken gyártójaként feltüntetett gazdasági szereplő megnevezését, a megvásárolni kívánt termék kereskedelmi megnevezését, és a 93/42/EEC Direktívára való hivatkozást, valamint a tanúsítvány érvényességi idejét.

Az orvostechnikai eszközök megfelelőségének ellenőrzése az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről hatásköré tartozik. Az e csoportba tartozó készülékekre és engedélyeztetési eljárásukkal kapcsolatos előírásokat az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet tartalmazza.

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló jogszabályi előírások alapján árubemutatóval egybekötött termékértékesítés útján nem árusíthatók gyógyászati segédeszközök. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. § 6. pontja értelmében a gyógyászati segédeszköz:

 • átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember,
 • személyes használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt is),
 • vagy orvostechnikai eszköznek nem minősülő

ápolási technikai eszköz, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy folyamatos jelenlétét.

Személyes használatnak minősül az eszköz természetes vagy mesterséges testfelszíni nyílással rendelkező testüregben, vagy testen történő viselése, alkalmazása, ideértve az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök emberi szervezetből származó mintán történő alkalmazását is, valamint a test megtámasztására, mozgatására szolgáló eszköz igénybevétele diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs, vagy ápolási céllal.

Hatósági eljárások

Budapest, 2015. március

Nyomtatható verzió PDF formátumban