William W. Lewis: A termelékenység ereje - Gazdagság, szegénység és a globális stabilitás fenyegetettsége

A Gazdasági Versenyhivatal, valamint a GVH Versenykultúra Központja nevében ezúton meghívjuk William W. Lewis: A termelékenység ereje - Gazdagság, szegénység és a globális stabilitás fenyegetettsége című könyve magyar nyelvű kiadásának szakmai bemutatójára. Ez a mű a második a Versenykultúra Központ gondozásában megjelent, magyar nyelvre lefordított könyvek sorában. A rendezvényen a könyvről a mű egyik fordítója, Muraközy Balázs annak magyarországi aktualitásairól pedig Halpern László beszél, mindketten az MTA Közgazdaságtudományi Intézet munkatársai.

A könyvbemutató időpontja: 2009. január 26. (hétfő) 15 óra

Helyszíne: Közép-Európai Egyetem épületének Auditorium terme

(Budapest, V. Nádor u. 9.)

A Versenykultúra Központ egyik fontos - munkatervében is rögzített - célkitűzésének tekinti, hogy a rendelkezésére álló anyagi eszközökkel segítse a magyarországi versenykultúra fejlődését. Ezen belül is fontosnak tartja, hogy a korszerű versenypolitikai és versenyjogi vonatkozású szakirodalom magyar nyelven is elérhetővé váljon.

William W. Lewis könyve, A termelékenység ereje nem versenypolitikai szakkönyv, témája nem a versenyszabályozás, hanem a növekedést célzó gazdaságpolitika. Szerzője sem versenyjogi szakember, mégis olyan eredményre jut, amely megegyezik a Gazdasági Versenyhivatal által követett alapelvekkel. A könyv mondanivalója a jelenlegi hazai és világgazdasági helyzetben is aktuális, a kötetben több példa is szemlélteti, hogy válságban sem a piaci erők szerepének korlátozása a megoldás, hanem éppen ellenkezőleg.

A mű 2004-ben jelent meg a University of Chicago Press gondozásában, eredeti címe: The Power of Productivity: Wealth, Poverty and the Threat to Global Stability.

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi jelentkezési lap e-mailben ( FEKETE.Istvan@gvh.hu ), vagy faxon (472-8898) történő visszaküldésével, legkésőbb 2009. január 22. (csütörtök) 16 óráig jelezni szíveskedjék.

Megtisztelő részvételére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2009. január 7.

Nagy Zoltán
a Versenyhivatal elnöke

Belényi Andrea
a Versenykultúra Központ vezetője

Könyvborító

Meghívó (64 KB) Jelentkezési lap (61 KB)