kommentár 2015

MEGHÍVÓ


A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelt célja, hogy a gazdasági verseny jóléti hatásainak megóvása érdekében elősegítse a piaci szereplők jogkövető magatartását és fejlessze azok versenyjogi tudatosságát a jogszabályok megismerésének és értelmezésének megkönnyítésével. E cél megvalósításának egyik lépése a Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez” című könyv megjelentetése.  A terület elismert gyakorlati szakembereinek alkotó munkája révén, a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. gondozásában készült el ez a hazai versenyjog szempontjából hiánypótló kötet.

A hazai versenyjog az elmúlt 25 évben – egy lassan induló, ám folyamatos építkezés eredményeként – komplex jogterületté fejlődött, ami megkerülhetetlenné tette az aktuális törvényi szabályozás gyakorlati megvalósulását bemutató és elemző, átfogó kommentár elkészítését és kiadását. Ugyanakkor a kötetet nemcsak a versenyjoggal foglalkozó szakmai közönségnek ajánljuk. Kiemelt célunknak tekintjük a megfelelésre törekvő, jogkereső vállalkozások szakembereinek hatékonyabb tájékoztatását is.

A kommentárt dr. Juhász Miklós, a GVH elnökének köszöntője után dr. Kalas Tibor, a Kúria kollégiumvezetője, valamint dr. Szamosi Katalin, a Magyar Versenyjogi Egyesület elnöke mutatja be.

A könyvbemutatóra tisztelettel hívom és várom.

Az esemény időpontja: 2015. április 14. 10.00-12:00 óra

Helyszíne: Kúria díszterme (1055 Budapest, Markó utca 16.)

Részvételi szándékát a rendezveny@gvh.hu e-mail címre a csatolt jelentkezési lap visszaküldésével jelezheti legkésőbb 2015. április 8-ig.

Budapest, 2015. március 18.

Tisztelettel:

 

Dr. Juhász Miklós