Nyomtatható verzió PDF formátumban

GONDOLJA VÉGIG HIGGADTAN

INTERNET DÍJAK A 29-ES KÖRZETBEN

Az elmúlt években több panaszos beadvány érkezett a Gazdasági Versenyhivatalhoz Monoron élőktől arra vonatkozóan, hogy a városban a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. magasabb előfizetői díjakat alkalmaz Internet szolgáltatására mint az ország más részében.

Tekintettel arra, hogy a panaszosok által feltett kérdések valószínűleg a lakosok szélesebb körét érintik, illetve érdekelhetik, célszerűnek tartjuk a Gazdasági Versenyhivatal álláspontját megosztani.

A 29-es körzetben alkalmazott magasabb árakra vonatkozó kifogás kétféle, a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó kérdést vethet fel:

  • Felmerül-e megtévesztés, esetleg hiányos tájékoztatás a vállalkozás részéről?

  • Felmerül-e erőfölénnyel való visszaélés a vállalkozás részéről?

Ad.1) Megtévesztés, illetve általában a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat lehetőségének értékeléskor a Gazdasági Versenyhivatal azt vizsgálja, hogy egyrészt a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója megfelel-e a szakmai gondosság követelményének, másrészt olyan-e a kereskedelmi gyakorlat, amely érzékelhetően rontja az érintett fogyasztók lehetőségét a tájékozott döntésre.

A Gazdasági Versenyhivatal ismeretei szerint az, hogy a szolgáltató szolgáltatási csomagjai milyen szolgáltatási területeken érhetőek el, elsősorban műszaki adottságok kérdése. A beérkezett panaszok kapcsán megállapítható volt, hogy a vállalkozás azt a tényt, hogy az adott területen milyen árakat alkalmaz egyes szolgáltatásaira egyértelműen kommunikálta honlapján, szórólapjain, hirdetményein belül. Egyik panasz esetében sem merült fel, hogy a fogyasztók hiányos vagy egyéb módon megtévesztő tájékoztatást kaptak volna a szolgáltatótól a lakhelyükön elérhető szolgáltatás bármely jellemzőjét, így természetét vagy árát illetően.

Ad.2) A gazdasági erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatban azt szükséges hangsúlyozni, hogy egy-egy versenyfelügyeleti eljárás megindításához a versenytörvény szerinti független viselkedést biztosító piaci helyzet (erőfölény) és az ezzel való visszaélésre utaló üzletpolitikai megfontolás (visszaélés) egyidejű valószínűsítése szükséges.

A fenti kifogásban azonban a magatartás visszaélésszerűsége nem valószínűsíthető, ugyanis a szolgáltató 29-es körzetében igénybe vehető szolgáltatási csomagjai nem kábeles, hanem ADSL technológián alapulnak, amelyek így nem minősíthetők azonos szolgáltatásoknak. Versenyfelügyeleti szempontból nem várható el, hogy eltérő költségszerkezet mellett nyújtott szolgáltatások teljesen azonos feltételekkel legyenek igénybe vehetők önmagában arra való tekintettel, hogy azokat egyazon vállalkozás nyújtja. Emellett megjegyzendő, hogy az ADSL internet-szolgáltatási csomagok árazása ugyan némileg magasabb a kábeles szolgáltatásnál, azonban ezen különbség mértéke nem utal - versenyjogi aggályt felvető - túlzóan magas árazásra. Továbbá a szolgáltató árait más szolgáltatók országos ajánlatával összehasonlítva szintén nem merül fel visszaélésszerű magatartás.

Budapest, 2012. február 27.