Módosuló szabályok

A GVH számos (mintegy 30) korábbi versenyfelügyeleti eljárás során állapította meg, hogy tévesen keltették azt a hatást a fogyasztói csoportok működtetőinek, szervezőinek hirdetései, hogy hitelt/kölcsönt kínálnak. A minél hatékonyabb fellépés érdekében pedig a GVH támogatta a rendőrség fellépését és a fogyasztói csoportok működtetőinek, szervezőinek tevékenysége szabályozását is.

A 2014. január 1-jétől életbe lépő új szabályok kapcsán változatlan (2012. január 1-jétől), hogy nem hozható létre új csoport. A meglévő csoportok működhetnek, de 2014. január 1-jétől csak kieső tag helyére állhat új tag.

A fogyasztói csoportok hirdetései korábban rendszerint bulvárlapokban, ingyenes reklámkiadványokban jelentek meg. 2014. január 1-jétől nem lehet nyilvános felhívás útján tagokat toborozni! Ha a korábbiakban már megtévesztőként minősített állításokhoz hasonlót olvas vagy hall bárhol, mindenképp tájékozódjon részletesebben!

Az új rendelkezéseket egyrészt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/B. §-a rögzíti, másrészt a fogyasztói csoportok szervezését, működését 2014. január 1-jétől speciális jogszabály is szabályozza. Az530/2013. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás tevékenysége folytatását a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál köteles bejelenteni. A rendeletben találhatók - többek között - a kiválasztásról, számlákról szóló tájékoztatás, felmondás szabályai.

részletesebb ismertetés vagy a felmerülő kérdések érdeklik, klikkeljen!

A fenti előírások azokra a fogyasztókra is vonatkoznak, akik 2014. január elsejét megelőzően léptek be a 2012. január elsejét megelőzően létrehozott fogyasztói csoportba.

Budapest, 2014. január 8.