A Gazdasági Versenyhivatalhoz számos jelzés érkezett, hogy vállalkozásokat (jellemzően kis- és középvállalkozásokat, illetve egyéni vállalkozókat) keresnek meg értékesítők telefonon, és felajánlják, hogy – ingyen, kipróbálásra – iroda –és tisztítószer csomagot küldenek számukra. A csomag tényleges tartalmáról a megkeresett vállalkozások csak annak átvétele után szereznek tudomást – csakúgy, mint arról, hogy az ígértek ellenére a csomag nem ingyenes. A csomag ellenértékét tartalmazó számla legtöbbször több napos késedelemmel érkezik meg, amikor már a – több tízezer forintos - ellenérték kifizetése válik esedékessé. A csomagok hagyományos iroda –és tisztítószereket tartalmaznak (tollak, ceruzák, hibajavító festék, dossziék, tisztító spray termékek stb.) és azok értéke általában nem áll arányban a vállalkozásoknak később kiszámlázott összeggel, figyelembe véve azok kiskereskedelemben alkalmazott árát.

Ha a csomagot átvevő vállalkozás vitatja a megrendelés tényét, illetve a csomagban található termékek ellenértékeként kiszámlázott összeget, a csomagküldő vállalkozások (akár több alkalommal is) telefonon tesznek kísérletet az összeg behajtására. Amennyiben nem járnak sikerrel, behajtóval és peres eljárással fenyegetik a csomagot átvevő vállalkozást, valamint a vállalkozások gyakorlatának részeként sor kerülhet arra is, hogy a csomagküldő vállalkozás felajánlja ügyfeleinek, hogy lemond minden követeléséről, ha az általa felajánlott kedvezményes (jellemzően 50%-os) összeget kifizetik.

A Gazdasági Versenyhivatal a fenti magatartásokat három versenyfelügyeleti eljárás során is vizsgálta.

A VJ/54/2014. számú eljárásban megállapította, hogy a Rubachem Kft. az üzletfelek választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszert alkalmazott, és 2.000.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozást.

A Global Pencil Kft. (VJ/42/2014.) ellen folyó versenyfelügyeleti eljárást záró határozatában a Gazdasági Versenyhivatal megállapította, hogy a GlobalPencil Kft. 2013. november 7. óta az ingyenes/próba iroda- és tisztítószer csomaggal kapcsolatos, különösen az áru valós megítélését jelentősen megnehezítő értékesítési gyakorlatával az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszert alkalmazott, és 242.500,- Ft bírság megfizetésére kötelezte.

A Cleaner-Pack Kft. (korábbi nevén iBio Plus Kft.) 2013. november 14-től 2014. június 30-ig az általa ajánlott és megküldött, irodaszert és tisztítószert tartalmazó próba-, illetve bemutatkozó csomaggal kapcsolatos, különösen az áru valós megítélését jelentősen megnehezítő értékesítési gyakorlatával az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszert alkalmazott. E jogsértés miatt az eljáró versenytanács a Cleaner-Pack Kft.-t 400.000,- Ft megfizetésére kötelezte.

A GVH döntéseit teljes terjedelemben ITT olvashatják.

A kényelmetlenségek elkerülése érdekében érdemes figyelembe vennie az alábbi tanácsokat:

  • a telefonon érkező ajánlatok esetében mindig körültekintően járjanak el, ne fogadják el azokat automatikusan,

  • mielőtt egy telefonon érkezett ajánlatot elfogadnak, informálódjanak az ajánlatot tevő cégről,

  • a csomag pontos tartalmáról és ellenértékéről, valamint

  • a telefonos megkeresésekkel kapcsolatos teendőkről tájékoztassák munkatársaikat is.

Ha a termékcsomag kiszállításra kerül(t), tanácsoljuk, hogy

  • se Ön, se munkatársai ne vegyenek át olyan csomagot, amelyet a cég nem rendelt meg;

  • a csomag megérkezésekor azonnal keressék meg a csomagot kiszállító vállalkozást;

  • ha nem rendelték meg a terméket, de a vállalkozás azt állítja, hogy igen, kérjék a megrendelést igazoló hangfelvételt a telefonbeszélgetésről;

  • az elállási határidőn belül mondják fel a szerződést ÍRÁSBAN, és tértivevényes levélben küldjék meg a csomagküldő vállalkozás számára;

  • Kísérjék figyelemmel honlapunkat, ahol a két, már folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárásban hozott döntést annak meghozatala után a GVH nyilvánosságra hozza a „Döntések” rovatban. A GVH marasztaló döntése egy esetleges peres eljárás során segítséget nyújthat Önöknek a magánjogi jogérvényesítésben.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a GVH által folytatott versenyfelügyeleti eljárások nem terjednek ki a szerződés létrejöttére, érvényességére és joghatásaira, valamint a gyakorlattal összefüggésben felmerülő polgári jogi igényekre arra való tekintettel, hogy ezen kérdések megítélése a bíróság hatáskörébe tartozik.