A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatai

Az alábbi táblázat tartalmazza a GVH VKK által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatait és a támogatott programok eredményét (pl. beszámoló, tanulmány, cikk).

A táblázat letölthető PDF formátumban:
Támogatási adatok  (74 KB) 

Sorszám

Kedvezményezett neve

Támogatott program rövid leírása

Támogatás összege (Ft)

Támogatási szerződés megkötésének dátuma

Megvalósítás határideje

Megvalósítás eredménye

1.

Társadalmi Unió

"A KONTROLL" országos fogyasztóvédelmi magazin 2005/2006. évi válogatáskötetének elkészítése, valamint a "KONTROLL - Fogyasztóvédelmi Magazin" c. tévésorozat DVD formájában történő megjelentetése

3.000.000

2007. 01. 16.

2007. 03. 01.

Beszámoló

2.

Századvég Alapítvány

Internetes könyvértékesítés és a hazai könyvpiac

7.000.000

2007. 01. 22.

2007. 06. 15.
(mód.: 08. 15.)

Beszámoló
Tanulmány

3.

Századvég Alapítvány

E-business és a fapados légitársaságok

7.700.000

2007. 01. 22.

2007. 07. 10.
(mód.: 2008. 02. 29.)

Beszámoló

Tanulmány

4.

Nagy Csongor István

Kártérítési perek lehetősége a GVH jogsértést megállapító döntéseivel érintett ügyekben c. tanulmány elkészítése

744.000

2007. 01. 31.

2007. 03. 31.

Tanulmány

5.

Nordex Kft. (Dialóg Campus Kiadó)

Az Infokommunikáció és Jog c. folyóirat 2007. évi működésének biztosítása és továbbfejlesztése

3.200.000

2007. 02. 06.

2007. 12. 07.

Beszámoló

6.

Bakó Barna

A Kedvezményezett részvételének támogatása a 'The Industrial Organisation Society' által szervezett '5th Annual International Industrial Organisation Conference' elnevezésű rendezvényen 2007. április 13-15. között a Georgia Southern University-n (Savannah, Georgia, Egyesült Államok).

305.000

2007. 02. 20.

2007. 06. 30.

Beszámoló_1 Beszámoló_2

7.

Budapesti Corvinus Egyetem

Szakkönyv beszerzés a Budapesti Corvinus Egyetem Mikroökonómiai Tanszékének könyvtára számára, a tanszékhez kapcsolódóan működő piacelemző szakirány szakirodalmi támogatása érdekében

300.000

2007. 03. 02.

2007. 04. 30.
(mód.: 11. 30.)

Beszámoló

8.

Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete

DUE Tallózó újság és DUE rádió verseny- és fogyasztóvédelmi témájú működtetése, szakmai pályázat megvalósítása, szakmai előadás szervezése

3.000.000

2007. 03. 12.

2007. 12. 07.

Beszámoló

9.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

2007. március 20-21-én kétnapos fogyasztóvédelmi és versenyjogi konferencia szervezése

2.000.000

2007. 03. 19.

2007. 04. 15.

Megvalósult

10.

Koltay Gábor

A Kedvezményezett részvételének támogatása a TRANSP-OR, the Transport and Mobility Laboratory (EPFL) által Lausanne-ban 2007. március 25. és 29. között szervezett mesterkurzuson

363.000

2007. 03. 20.

2007. 06. 30.

Beszámoló
Tanulmány

11.

Közgazdasági Szemle Alapítvány

Versenypolitika tárgyú cikksorozat megjelentetése a Kedvezményezett kiadásában megjelenő Közgazdasági Szemle c. folyóiratban 12 ív terjedelemben

3.000.000

2007. 04. 03.

2007. 11. 30.

Beszámoló

12.

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete

Nemzetközi összehasonlító elemzés és összegző tanulmány készítése a bankok hitel-információs rendszeréről, az információgyűjtésről és a bankok közötti információ-megosztás gyakorlatáról

7.000.000

2007. 04. 04.

2007. 11. 30.

Beszámoló

Tanulmány

13.

Pannon Egyetem

Összekapcsolási díjak szabályozásának vizsgálata a telekommunikációs szolgáltatások piacán

5.000.000

2007. 04. 13.

2007. 11. 30.

Beszámoló
Tanulmány

14.

Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért

Szakmai konferencia szervezése 2007. 04. 17.-én "Hol a határ - E-kereskedelemmel Európába" címmel

420.000

2007. 04. 16.

2007. 05. 15.

Beszámoló

15.

Banki Hitel Károsultjainak Egyesülete

Két konferenciából álló rendezvénysorozat a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében a pénzügyi tanácsadók képzése révén, majd a rendezvényeken elhangzottak közzététele a Kedvezményezett honlapján

2.000.000

2007. 04. 19.

2007. 07. 31.

Beszámoló

16.

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége

Fogyasztóvédelmi információk megjelentetése a Nyugdíjasok Lapjában és a Kedvezményezett három megyei tagszervezete által kiadott havi lapokban (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Nyugdíjasélet; Hajdú-Bihar megye: Nyugdíjas Híradó; Győr-Moson-Sopron megye: Kisalföldi Ősz).

2.000.000

2007. 04. 24.

2007. 11. 30.

Beszámoló

17.

Bölcskei Vanda, Molnár Zoltán

A bírságok kiszabásában érvényesített közgazdasági elvek vizsgálata a külföldi versenyhatóságok gyakorlatában

845.000

2007. 04. 26.

2007. 07. 31.

Beszámoló

18.

Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület

Két konferenciából álló rendezvénysorozat "Esélyegyenlőség a textil- és a ruhaipari szektor piaci versenyében?" címmel 2007. május 17-én, illetve október 4-én.

1.600.000

2007. 04. 27.

2007. 11. 15.

Beszámoló

19.

GKI Gazdaságkutató Zrt.

Verseny és versenyképesség - ágazati nézőpontból

6.715.000

2007. 05. 08.

2007. 10. 31.

Beszámoló
Tanulmány

20.

Európa Fórum Alapítvány

A verseny és versenyképesség kapcsolata a magyar élelmiszergazdaságban

6.700.000

2007. 05. 14.

2007. 10. 31.

Beszámoló
Tanulmány

21.

ICEG European Center Kutató és Tanácsadó Kft.

Áreltérések Magyarország és az EU tagállamok piacai között

9.500.000

2007. 05. 15.

2008. 02. 29.

Beszámoló

Tanulmány

22.

Pénzügykutató Zrt.

Banki nyereségességi modell felállítása

9.800.000

2007. 05. 18.

2008. 02. 29.

Beszámoló
Tanulmány

23.

Pénzügykutató Zrt.

A versenyt korlátozó állami támogatások, kiemelten az állami piacteremtés szerepének feltárása a "nemzeti bajnokok" létrehozásában, és az ezt szolgáló egyedi döntések, valamint intézményesült eljárások hatásának vizsgálata a versenyszabályozás feltételrendszerére

9.600.000

2007. 05. 18.

2008. 02. 29.

Beszámoló
Tanulmány

24.

Molnár József

A reklámoknak a fogyasztói kereslet rugalmasságára és a piaci versenyre gyakorolt hatásának az elemzése

10.000.000

2007. 05. 25.

2008. 06. 30.

Beszámoló

25.

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Alapítvány

A médiakoncentráció szabályozásának vizsgálata

9.500.000

2007. 05. 31.

2007. 11. 30.

Beszámoló
Tanulmány

26.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

A Kosár Magazin weboldalának megvalósítása, illetve az OFE-hoz beérkező panaszok rendszerezése és elemzése

4.000.000

2007. 05. 31.

2007. 11. 30.

Beszámoló
Beszámoló2

27.

Tudatos Vásárlók Egyesülete

A Tudatos Vásárló magazin megjelentetése, a TudatosVásárló.hu internetes portál és a személyes tanácsadó tevékenység működtetése

3.000.000

2007. 05. 31.

2007. 11. 30.

Beszámoló

28.

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Oktatási tematika aktualizálása, kiegészítése versenyjogi kérdésekkel, ez alapján fogyasztóvédelmi előadássorozat megtartása és békéltető testületi kiadvány aktualizálása

3.000.000

2007. 05. 31.

2007. 11. 30.

Beszámoló

29.

Széchenyi István Egyetem

A magyar gazdasági környezet versenyszempontú vizsgálata, a versenyt leginkább gátló intézményi és jogi tényezők azonosítása érdekében

3.000.000

2007. 06. 06.

2007. 11. 15.

Beszámoló
Tanulmány

30.

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

Nemzetközi konferencia szervezése 2007. szeptember 6-8. között "The,Budapest Dialogue - Intellectual Property, Creative Economies and their Consumers" címmel

2.000.000

2007. 06. 04.

2007. 09. 30.

Beszámoló

31.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szakmai nap szervezése 2007. június 8-án "A versenyjogi jogalkalmazás és versenypolitika aktuális kérdései" címmel

500.000

2007. 05. 31.

2007. 06. 30.

Beszámoló

32.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szakmai konferencia szervezése a versenyről és a versenyképességről 2007. november 5-én a Tudomány Napja alkalmából.

479.000

2007. 06. 04.

2007. 11. 30.

Beszámoló

33.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

"Lunchtime lecture" típusú rendezvény szervezése 2007. október 18-án

248.200

2007. 10. 15.

2007. 11. 10.

Beszámoló

34.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A versenyjog és a közös jogkezelés viszonya

3.000.000

2007. 06. 04.

2008. 03. 31.

Beszámoló

Tanulmány

35.

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Eltérések az élelmiszerek fogyasztói áraiban Magyarország és az EU tagállamok piacai között

4.600.000

2007. 06. 27.

2007. 11. 30.

Beszámoló

36.

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

A versenyintenzitás mérése a retail banki szolgáltatások piacán

9.600.000

2007. 06. 30.

2008. 06. 30.

Beszámoló
Tanulmány

37.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Üzleti Tudományok Intézet

Versenyt akadályozó tényezők a felsőoktatásban

8.000.000

2007. 06. 08.

2007. 11. 30.

Beszámoló
Tanulmány

38.

Socio-Balance Piackutató és Szolgáltató Kft.

Kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtés és elemzés a fogyasztók megtévesztésével kapcsolatban

10.000.000

2007. 06. 07.

2007. 09. 30.
(mód.: 10. 31.)

Beszámoló
Tanulmány

39.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

Az IPTV mint versenypiac - kutatás

4.000.000

2007. 09. 19.

2007. 11. 30.

Tanulmány

40.

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Pepall-Richards-Norman: Industrial Organisation: Contemporary Theory and Practice c. könyv magyar nyelvű fordításának megjelentetése

14.000.000

2007. 06. 30.

2008. 03. 31.

Beszámoló

41.

Infrapont Gazdasági Tanácsadó Kft.

A túlzó árazás kezelése és módszertani megközelítése az európai versenyhatósági gyakorlatban

7.800.000

2007. 06. 30.

2007. 11. 15.

Beszámoló
Tanulmány

42.

Infrapont Gazdasági Tanácsadó Kft.

Az áttérési költségek hatása a versenyre a távközlési piacokon

9.600.000

2007. 06. 30.

2007. 11. 15.

Beszámoló
Tanulmány

43.

Infrapont Gazdasági Tanácsadó Kft.

A teljes, illetve a szervezeti vagy funkcionális szeparáció kérdése és megvalósításának hatása a versenyre és az iparági működésre a hálózatos iparágakban, különös tekintettel a távközlésre

4.000.000

2007. 06. 30.

2007. 11. 15.

Beszámoló
Tanulmány

44.

MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Áreltérések Magyarország és az EU tagállamok piacai között

3.000.000

2007. 06. 30.

2007. 11. 30.

Beszámoló
Tanulmány

45.

MTA Közgazdaságtudományi Intézet

A piacmeghatározás verbális és statisztikai módszereinek összehasonlítása a külföldi versenyhatóságok gyakorlatában

1.800.000

2007. 06. 30.

2007. 11. 30.

Beszámoló

46.

MTA Közgazdaságtudományi Intézet

A Verseny és Szabályozás c. kiadvány elkészítése

9.800.000

2007. 08. 28.

2007. 11. 30.

Beszámoló
"Verseny és szabályozás 2007" évkönyv

47.

Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége

"Tudatos fogyasztók leszünk" címmel rendhagyó osztályfőnöki órák és országos diákvetélkedő szervezése, illetve ehhez kapcsolódóan "Kezdő vásárló vagyok" címmel fogyasztóvédelmi kiadvány előállítása

1.000.000

2007. 10. 01.

2007. 11. 30.

Beszámoló

48.

Budapesti Corvinus Egyetem - Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Oktatási célú közgazdasági szimulációk kifejlesztése

5.500.000

2007. 07. 31.

2007. 12. 31.

Beszámoló
Tanulmány (árampiac)
Tanulmány (árszabályozás)
Tanulmány (benzinpiac)
Tanulmány (kvótapiac)
Tanulmány (szolgáltatóváltás)

49.

Budapesti Corvinus Egyetem - Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Szolgáltató váltási költségek összehasonlító elemzése

6.000.000

2007. 07. 31.

2007. 11. 30.

Beszámoló
Tanulmány

50.

Budapesti Corvinus Egyetem - Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Gázforrás- és kitermelési szerződés árverési programok hatása a gázpiacok fejlődésére

6.500.000

2007. 07. 31.

2008. 03. 31.

Beszámoló

Tanulmány

51.

Kereskedelmi Sajtóügynökség Kft.

A "Fogyasztóvédelem" c. negyedéves szaklap, illetve annak mellékleteként a "Verseny és Fogyasztó" c. négy oldalas tájékoztató megjelentetése (júniusi-szeptemberi-decemberi lapszámok).

6.000.000

2007. 07. 31.

2007. 11. 30.

Beszámoló

52.

Társadalmi Unió

Rendkívüli támogatási kérelem - "KONTROLL" c. fogyasztóvédelmi magazin tv-sorozat változatának elkészítése

3.000.000

2007. 09. 29.

2007. 12. 14.

Megvalósult

53.

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

Tanulmányút szervezése az Európai Unió intézményeihez, köztük az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságánál folyó munka megismerésére 2007. október 6-13. között.

2.000.000

2007. 08. 08.

2007. 11. 30.

Beszámoló

54.

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Egynapos Tudományos Diákköri mini-konferencia szervezése 2007. nov. folyamán, kirándulás szervezése a GVH-ba 2007. nov. 29-én és országos konferencia szervezése a versenyjog és a közbeszerzések joga témakörében 2007. dec. 5-én

1.822.000

2007. 10. 26.

2007. 12. 10.

Beszámoló

55.

Kulcsár Zoltán egyéni vállalkozó

Az Interneten nyújtott ingyenes és ingyeneshez kapcsolt szolgáltatások versenye a hazai piacon

4.000.000

2007. 10. 30.

2008. 02. 29.

Beszámoló
Tanulmány

56.

Kőnig Gábor

A kiskereskedelem és az élelmiszerfeldolgozás érdekharmonizálása

1.000.000

2007. 12. 10.

2008. 03. 30.

Beszámoló
Tanulmány

57.

Zelus Zone Kft.

"Antitröszt közgazdaságtana" c. kiadvány elkészítése

2.500.000

2007.06.08.

2008.06.20.

Beszámoló