A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatai

Az alábbi táblázat tartalmazza a GVH VKK által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatait és a támogatott programok eredményét (pl. beszámoló, tanulmány, cikk).

Sorszám

Kedvezményezett neve

Pályázati kiírás

Támogatott program rövid leírása

Megítélt támogatás összege (Ft)

A támogatási szerződés megkötésének (esetlegesen módosított) dátuma

Megvalósítás (esetlegesen módosított) határideje

Megvalósítás eredménye

Ténylegesen folyósított támogatás összege (Ft) [1]

76.

TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.

2/2010
A téma

Az élelmiszertermékek címkézése, mint a verseny eszköze

200.000

visszalépett

77.

TAS-11 Kiadási, Oktatási és Kereskedelmi Kft.

3/2010

Amit fontos és hasznos tudni a gazdasági versenyről - tízrészes digitális piacelméleti és versenypolitikai kurzus a középiskolák, valamint az iskolarendszeren kívül képző intézmények számára, Bod Péter Ákos előadásában

1.000.000

2011.05.31.
és
2011.06.15.

2011.09.15.

Beszámoló
Amit fontos és hasznos tudni a gazdasági versenyről
Versenypolitikai beszélgetések

1.000.000

78.

TOKK Tudományos Oktató Kutató Központ Nonprofit Kft.

3/2010

Mikroökoökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény javított és bővített kiadása

500.000

2011.07.13.
és
2011.08.22.

2011.11.15.

Beszámoló

500.000

79.

TOLERANCIA Pénzügyi, Tanácsadó, Szervezési Kft.

3/2010

"A bankadó hatása a magyar bank- és biztosítási versenyre"

100.000

visszalépett

80.

Transparency International Magyarország Alapítvány

3/2010

Forgó Ajtó program

100.000

visszalépett

81.

Tudás-Ökonómia Közgazdasági Képzésért Alapítvány (TÖKKA)

3/2010

Piacelemző (vállalati gazdaságtan) modul oktatása

150.000

visszalépett

82.

Vállalatgazdasági Tudományos Egyesület

3/2010

"Hatékony piac, hatékony vállalat" kutatási projekt - Piaci és vállalati hatékonyság több szempontú megközelítésben

200.000

visszalépett

83.

Vállalatgazdasági Tudományos és Oktatási Alapítvány

3/2010

Kerekasztal a versenyképességről Stephane Garelli részvételével

3.000.000

2010.10.01.

2010.11.30.

Beszámoló

2.797.073

84.

Vállalatgazdasági Tudományos és Oktatási Alapítvány

3/2010

Verseny és szabályozás a versenyképesség fejlesztéséért

200.000

visszalépett

85.

Varga Polyák Csilla

3/2010

Kínai versenyhelyzet és versenypolitika kutatása - makroszinten és hazai vállalati esettanulmányokkal

100.000

visszalépett

86.

Weber und Mill Kft.

3/2010

Ezer gyerek Program

100.000

visszalépett

  1. A megítélt és a ténylegesen folyósított támogatás összege eltérő lehet. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy a Kedvezményezettek a Program megvalósítását mind szakmailag, mind pénzügyileg igazolni kötelesek a GVH VKK felé. Amennyiben a Program megvalósításának a GVH VKK meglátása szerint relevánsan nem orvosolható szakmai hibái, hiányosságai vannak, vagy a Program megvalósításának pénzügyi igazolása nem megfelelő, a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét. Másrészt amennyiben a Kedvezményezett magánszemély, a megítélt támogatás összegéből a közterhek levonásra kerülnek. Végül a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét azon esetekben sem, amikor a Kedvezményezettek nem használják fel a megítélt támogatás teljes összegét.