A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatai

Az alábbi táblázat tartalmazza a GVH VKK által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatait és a támogatott programok eredményét (pl. beszámoló, tanulmány, cikk).

Sorszám

Kedvezményezett neve

Pályázati kiírás

Támogatott program rövid leírása

Megítélt támogatás összege (Ft)

A támogatási szerződés megkötésének (esetlegesen módosított) dátuma

Megvalósítás (esetlegesen módosított) határideje

Megvalósítás eredménye

Ténylegesen folyósított támogatás összege (Ft) [1]

51.

Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

4/2009

Fogyasztóvédő és Tanácsadó Szolgálat létrehozása és működtetése a Dél-Dunántúli Régió nyugdíjasai számára

1 000 000

2010.02.18.

2010.10.15.

Záróbeszámoló
Beszámoló

711 505

52.

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége

1/2009

A Nógrádi fogyasztók érdekeinek védelméért

1 000 000

2010.03.17.

2010.06.30.

Beszámoló

948 470

53.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

4/2009

Az OFE és a fogyasztók felkészítése az új PTK alkalmazására

3 000 000

visszavonva

54.

OSIRIS Kiadó

3/2009

Zvi Bodie - Robert C. Merton - David L. Cleeton: Financial Economics (Pénzügyek közgazdaságtana) című kötet magyar nyelvre fordítása

8 000 000

2010.04.05.

2010.10.15.

Záróbeszámoló

6 000 000,
2.000.000

55.

Pannon Egyetem

2/2009

Vertikális korlátozások és hatásuk a versenyre

4 000 000

2010.02.22.

2010.10.15.

Beszámoló
Tanulmány

3 999 997

56.

Panoráma Média Kft.

3/2009

Versenyjogi és versenypolitikai, valamint a versenykultúrával illetve a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó melléklet és önálló, interaktív rovat létrehozása a Ceglédi Panoráma című közéleti lapban

1 500 000

2010.03.31.

2010.10.15.

Beszámoló

1 474 000

57.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

1/2009

Versenyjogi és versenypolitikai kérdésekkel foglalkozó rendezvények szervezése

3 500 000

2010.03.16.

2010.10.15.

Záróbeszámoló

173 809,
558.893

58.

Pécsi Tudományegyetem

2/2009

Verseny és szabályozás az energiapiacon különös tekintettel az árampiaci szolgáltatásokra

5 000 000

2010.04.02.

2010.10.15.

Beszámoló

4 833 651

59.

Pécsi Tudományegyetem

3/2009

Szerzői jog és verseny - a szerzői jog gazdaságtana

4 000 000

2010.05.18,
2010.10.14,
2010.12.22.

2010.10.15,
2010.11.15.

Beszámoló
Tanulmány

3.992.927

60.

Pénzügykutató Zrt.

3/2009

A verseny és versenyképesség kapcsolata Magyarországon: Nagyvállalatok, mint nemzeti bajnokok

5 000 000

2010.04.05.

2010.10.15.

Beszámoló

5 000 000

61.

Pénzügykutató Zrt.

3/2009

Kaleidoszkóp. Versenyhelyzet és válság Magyarországon 2008-2009

12 450 000

2010.04.05.

2010.09.30.

Beszámoló
Kiadvány

12 319 764

62.

Salgó László Péter

3/2009

A klaszterek kialakulása, működése és a velük kapcsolatos versenyjogi aggályok

500 000

2010.02.19.

2010.10.15.

Beszámoló
Tanulmány

322.133

63.

Scale Research Piackutató és Tanácsadó Kft.

2/2009

A KGFB kampányidőszak, valamint annak megszűnésének fogyasztói fogadtatása, és várható hatása a fogyasztói attitűdökre és magatartásra

7 000 000

2010.03.30.

2010.10.15.

Beszámoló
Tanulmány

6 805 517

64.

Scale Research Piackutató és Tanácsadó Kft.

3/2009

"Bankindex"

3 800 000

2010.04.14.

2010.09.30.

Beszámoló
Tanulmány

2.168.494

65.

Spatium Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2/2009

A gyógyszer-gazdaságossági törvény hatásai a patikák versenyére a fogyasztók szempontjából

6 000 000

2010.03.25.

2010.10.15.

Elállás a támogatási szerződéstől

66.

Széchenyi István Egyetem

3/2009

A piaci erő közvetett és közvetlen értékelése a biztosítási piacon

4 000 000

2010.02.18,
2010.12.23.

2010.10.15.

Tanulmány

3.801.634

67.

Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány

1/2009

Fogyasztók a hitelpiacon: viselkedés és szabályozás - konferencia

1 500 000

2010.04.21.

2010.11.30.

Beszámoló

1.497.476

68.

Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány

1/2009

Nagy Széchenyis Problémamegoldó Verseny

55 000

2010.04.16.

2010.06.30.

Beszámoló

55 000

69.

Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület

4/2009

"Verseny-helyzet" című tudatos fogyasztói döntéshozatalt támogató televíziós műsor

2 000 000

2010.01.14.

2010.09.30.

Beszámoló

2 000 000

70.

"SZOCIOGRÁF" Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft.

2/2009

Kockázatok és mellékhatások, avagy a fogyasztók helyzetében és kiszolgálásában történt változások, a gyógyszer-kiskereskedelem 2007. évi liberalizálása óta

4 000 000

2010.03.31.

2010.10.15.

Beszámoló
Tanulmány

4 000 000

71.

Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége

4/2009

A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása a piaci versenykörülmények között

1 500 000

2010.02.25,
2010.12.28.

2010.10.15.

Beszámoló

1.150.086

72.

TAS-11 Kiadási, Oktatási és Kereskedelmi Kft.

1/2009

Négyrészes, interaktív, Internet-televíziós versenypolitikai vitafórum-sorozat

3 000 000

2010.05.14.

2010.09.30.

Beszámoló
www.versenypolitika.hu

3 000 000

73.

Transparency International Magyarország Alapítvány

4/2009

A versenypolitika hatékonyabbá tétele és a tisztességes piaci verseny elősegítése - adatbázis, felmérés és workshop formájában

2 500 000

2010.02.15.

2010.10.15.

Záróbeszámoló
Tanulmány

2 500 000

74.

Tudás-Ökonómia Közgazdasági Képzésért Alapítvány

3/2009

G. Mankiw: Essential of Economics című bevezető közgazdaságtan tankönyvének lefordítása

7 000 000

2010.06.01.

2010.10.31.

Beszámoló
Záróbeszámoló

7 000 000

75.

Tudás-Ökonómia Közgazdasági Képzésért Alapítvány

3/2009

Piacelemző (Vállalati Gazdaságtan) modul kidolgozása és oktatása

5 105 000

2010.06.01.

2010.10.15.

Beszámoló
Záróbeszámoló

5 057 185

  1. A megítélt és a ténylegesen folyósított támogatás összege eltérő lehet. Ennek oka az, hogy a Kedvezményezettek a Program megvalósítását mind szakmailag, mind pénzügyileg igazolni kötelesek a GVH VKK felé. Amennyiben a Program megvalósításának a GVH VKK meglátása szerint relevánsan nem orvosolható szakmai hibái, hiányosságai vannak, vagy a Program megvalósításának pénzügyi igazolása nem megfelelő, a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét. Valamint a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét azon esetekben sem, amikor a Kedvezményezettek nem használják fel a megítélt támogatás teljes összegét.