A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatai

Az alábbi táblázat tartalmazza a GVH VKK által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatait és a támogatott programok eredményét (pl. beszámoló, tanulmány, cikk).

Sorszám

Kedvezményezett neve

Pályázati kiírás

Támogatott program rövid leírása

Megítélt támogatás összege (Ft)

A támogatási szerződés megkötésének (esetlegesen módosított) dátuma

Megvalósítás (esetlegesen módosított) határideje

Megvalósítás eredménye

Ténylegesen folyósított támogatás összege (Ft) [1]

1.

7 Sigma Kft.

3/2009

Egy piaci kudarc története

1 000 000

2010.05.03,
2010.12.30.

2010.10.15.

Beszámoló
Tanulmány

628.650

2.

Bakó Barna

1/2009

Külföldi tanulmányút

660 000

2010.02.17.

2010.06.30.

Beszámoló

660 000

3.

Botta Ágnes

1/2009

Kéthetes nyári egyetem- és konferencialátogatás

860 000

visszalépett

4.

Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.

3/2009

Adminisztrációs terhek elemzése

4 394 000

2010.03.09,
2010.10.14.

2010.10.15,
2010.11.30.

Beszámoló
Tanulmány

1.870.605

5.

Budapesti Corvinus Egyetem (Közgáz Campus)

1/2009

Versenyszabályozás és kapcsolódó témájú dolgozatok ösztönzése és eredményeik terjesztése a BCE Közgáz Campus Tudományos Diákköri munkájában

1 000 000

2010.06.01,
2010.12.30

2010.10.31.

Záróbeszámoló

940.946

6.

Budapesti Corvinus Egyetem (Szociológia és Társadalompolitika Intézet, Korrupciókutató-Központ)

3/2009

A korrupció piaciverseny-torzító hatásainak gazdaságszociológiai vizsgálata

2 000 000

2010.02.19,
2010.10.12.

2010.10.15,
2010.12.15.

Záróbeszámoló
Beszámoló

600 000,
1.364.200

7.

Budapesti Corvinus Egyetem REKK

2/2009

A tervezett villamos energia erőművi kapacitások hatása a villamos energia piac vertikumára 2020-ig

4 000 000

2010.04.05,
2010.12.30.

2010.10.15.

Beszámoló
Tanulmány

3.978.738

8.

Budapesti Corvinus Egyetem REKK

2/2009

Zöld energiák versenyképességi hátrányai, valamint az ezt ellensúlyozó támogatási rendszerek nemzetközi és magyar gyakorlata

5 000 000

2010.04.05,
2010.12.30.

2010.10.15.

Beszámoló

4.968.107

9.

Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete

4/2009

Versenyben a fogyasztókért?

3 000 000

2010.02.18.

2010.10.15.

Záróbeszámoló

3 000 000

10.

dr. Horváth Enikő

1/2009

Részvétel a "GRC - 2009 Competition Law Review" elnevezésű versenyjogi konferencián Brüsszelben

390 000

2009.11.01.

2009.11.20.

Beszámoló

338 208

11.

Dr. Nagy Csongor István

3/2009

Viszonteladási ár rögzítése - az amerikai szövetségi antitröszt jog tanulsága és a vertikális korlátozásokkal kapcsolatos európai szabályozási rezsim reformja

1 655 000

2010.02.17.

2010.10.15.

Beszámoló
Tanulmány

1.406.750

12.

dr. Szentkuti Dániel

3/2009

A magyar közbeszerzési jog versenyjogi kérdései - tudományos kutatás

1 000 000

2010.02.19,
2010.12.30.

2010.10.15.

Beszámoló
Tanulmány

889.000

13.

ELSA-BUDAPEST Egyesület

1/2009

2010. július 18-25-én egyhetes versenyjogi nyári egyetem szervezése "Summer Law School on European Competitional Law" címmel

2 110 000

2010.03.11.

2010.07.31.

Beszámoló

1 891 152

14.

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Kuncz Ödön Jogi Tudásközpont)

3/2009

A hitelintézetek tevékenységének versenyjogi aspektusai, valamint a versenyjogi jogsértések magánjogi jogkövetkezményei

5 000 000

2010.03.18.

2010.10.31.

Beszámoló

5.000.000

15.

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3/2009

A magyarországi elektronikus közbeszerzés terjedésének feltételei a piaci szektorban

3 000 000

2010.05.06.

2010.10.15.

Beszámoló

2 522 556

16.

Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség

4/2009

"Vidékre hangolva" versenyjogi és fogyasztóvédelmi képzés - Oktatási programsorozat gazdálkodó szervezeteknek

1 630 000

2010.02.01.

2010.06.30.

Beszámoló

1 532 191

17.

Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség

4/2009

A Teszt plussz - a fogyasztók lapja melléklet, cikksorozat, honlapfejlesztés és olvasói panaszkezelés

3 370 000

2010.02.15.

2010.10.15.

Beszámoló

3 370 000

18.

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

1/2009

Az UCP irányelv hatásai átültetésének tapasztalatai Magyarországon

2 900 000

2010.04.01.

2010.09.30.

Záróbeszámoló

2 900 000

19.

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

4/2009

Ügyfélközpontúság növelése a versenykultúra fejlesztése érdekében

1 500 000

2010.05.19,
2010.10.14.

2010.10.15,
2011.02.28.

Beszámoló

1.426.360

20.

GKI Gazdaságkutató Zrt.

2/2009

A beszállító-védelmi szabályok érvényesülése a kereskedelemnek beszállító agráripari vállalatok szemszögéből

3 000 000

2010.02.18.

2010.10.15.

Tanulmány

450.000

21.

GKI Gazdaságkutató Zrt.

2/2009

A hazai tankönyvpiac feltáró elemzése

3 000 000

2010.03.30.

2010.10.15.

Tanulmány

2.550.000

22.

GKI Gazdaságkutató Zrt.

2/2009

A magyarországi szállítási, szállítmányozási és logisztikai piac elemzése, valamint a versenyhelyzet és a versenyképesség feltérképezése a szállítási szektorban és annak alágazataiban, különös tekintettel a vertikálisan integrált vállalatcsoportokra, nemzetközi kitekintéssel

5 700 000

2010.02.18.

2010.10.15.

Beszámoló
Tanulmány

5.700.000

23.

GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft.

2/2009

A gyógyszergazdaságossági törvénycsomag hatása a gyógyszerkiskereskedelem területén érvényesülő versenyre a vásárlók szempontjából

6 000 000

2010.02.17.

2010.10.15.

Beszámoló
Tanulmány

4 441 400

24.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

3/2009

A Nemzeti Digitális Közmű hatása az elektronikus hírközlési hálózatokon történő nagykereskedelmi versenyre

3 625 000

2010.05.03,
2010.12.23.

2010.09.30.

Beszámoló

3.625.000

25.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

3/2009

A Network Neutrality átfogó elemzése, különös tekintettel versenyjogi vonatkozásaira

4 375 000

2010.05.03,
2010.12.23.

2010.10.15.

Beszámoló

4.375.000

  1. A megítélt és a ténylegesen folyósított támogatás összege eltérő lehet. Ennek oka az, hogy a Kedvezményezettek a Program megvalósítását mind szakmailag, mind pénzügyileg igazolni kötelesek a GVH VKK felé. Amennyiben a Program megvalósításának a GVH VKK meglátása szerint relevánsan nem orvosolható szakmai hibái, hiányosságai vannak, vagy a Program megvalósításának pénzügyi igazolása nem megfelelő, a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét. Valamint a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét azon esetekben sem, amikor a Kedvezményezettek nem használják fel a megítélt támogatás teljes összegét.