A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatai

Az alábbi táblázat tartalmazza a GVH VKK által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatait és a támogatott programok eredményét (pl. beszámoló, tanulmány, cikk).

Sorszám

Kedvezményezett neve

Pályázati kiírás

Támogatott program rövid leírása

Megítélt támogatás összege (Ft)

A támogatási szerződés megkötésének (esetlegesen módosított) dátuma

Megvalósítás (esetlegesen módosított) határideje

Megvalósítás eredménye

Ténylegesen folyósított támogatás összege (Ft) [1]

51.

MentorPartner Stratégiai és Vezetési Tanácsadó Kft.

2/2010
C téma

A fogyasztói tájékozottság növelése az energiapiacokon

150.000

visszalépett

52.

MŰSOR-Hang Műsorszolgáltató Nyrt.

3/2010

Fogyasztói tájékozottság növelése az energiapiacokon - rádiós műsorsorozat

500.000

2011.05.18.
és
2011.07.21.

2011.09.15.

Beszámoló Gazdasági Rádió hanganyagai

500.000

53.

Napi Gazdaság Kiadó Kft.

3/2010

Reklám, média konferencia - fogyasztóvédelmi előadás beillesztése a média felelősségének tudatosítása végett

500.000

2011.03.21.
és
2011.06.06.

2011.06.30.

Cikk
Záróbeszámoló1
Záróbeszámoló2

500.000

54.

Napi Gazdaság Kiadó Kft.

3/2010

Sikeressé tesszük - üzleti lehetőségek kis- és középvállalkozások számára

100.000

visszalépett

55.

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.

2/2010
B téma

Banki ajánlatok a viselkedési közgazdaságtan eredményeinek tükrében

1.000.000

2011.06.02.
és
2011.06.14.

2011.09.15.

Beszámoló
Tanulmány

700.000

56.

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.

3/2010

Az európai uniós támogatások hatása a versenyre Magyarországon, Az Új Magyarország Fejlesztési Terv versenypolitikai következményei

150.000

visszalépett

57.

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.

2/2010
B téma

Nem optimális lakossági hiteldöntések - Információs közgazdaságtan és viselkedési közgazdaságtan vonatkozó irodalmának összefoglalása, tanulságok a fogyasztóvédelmi szabályozáshoz

100.000

visszalépett

58.

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

3/2010

A fogyaszói attitüd vizsgálata a magyarországi social web használók körében, szövegbányászati eszközökkel

100.000

visszalépett

59.

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége

3/2010

Nógrádi fogyasztók döntéshozatalának védelméért!

150.000

2011.06.30.
és
2011.07.11.

2011.09.15.

Beszámoló

150.000

60.

Pannon Egyetem

3/2010

Hálózatgazdaságtan tantárgy tananyagfejlesztése

1.000.000

2011.05.24.
és
2011.06.15.

2011.09.15.

Beszámoló
Jegyzet

 

992.880

61.

Pannon Egyetem

3/2010

Hálózati externáliák és áttérési költségek a szélessávú szolgáltatások piacán

150.000

visszalépett

62.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

3/2010

A versenyfelügyeleti bírság elmélete és gyakorlata

5.010.000

2011.06.14.

2012.04.30.

Beszámoló
Tanulmány
Mellékletek (1)
Mellékletek (2)
Mellékletek (3)
Mellékletek (4)
Mellékletek (5)
Mellékletek (6)
Mellékletek (7)
Mellékletek (8)

4.018.984

63.

Pécsi Tudományegyetem

3/2010

Energetikai szakjogász szakirányú továbbképzési szak alapítása

5.000.000

2011.05.19.
és
2011.06.15.

2011.10.30.

Beszámoló

4.498.702

64.

Pécsi Tudományegyetem

3/2010

A hírközlési technológiák fejlődéséhez kapcsolódó újabb versenyproblémák, különös tekintettel a hozzáférési kérdésekre (NGN Net Neutrality)

1.000.000

2011.07.12.
és
2011.07.21.

2011.10.31.

Beszámoló
Prezentációk

1.000.000

65.

Pénzügykutató Zrt.

3/2010

A bankszektor versenypiaci jellemzőinek várható változásai a pénzügyi-gazdasági válság nyomán (tanulmány)

200.000

visszalépett

66.

Pénzügykutató Zrt.

3/2010

Kaleidoszkóp. Versenyhelyzet és válság Magyaroszágon 2010

200.000

visszalépett

67.

Pénzügykutató Zrt.

3/2010

A verseny és a versenyképesség kapcsolata Magyarországon: nagyvállalatok, mint nemzeti bajnokok

150.000

visszalépett

68.

Persuasive Bt.

3/2010

Smart metering, avagy az okos mérés bevezetésének várható hatásai a magyar villamos energia szektorra

100.000

visszalépett

69.

Persuasive Bt.

3/2010

A hazai pénzügyi közvetítői rendszer átalakulása az új törvényi változások fényében, valamint az ügyfél tájékoztatásával, igényfelmérésével és panaszkezelésével kapcsolatos új szabályozás érvényesülése a gyakorlatban

100.000

visszalépett

70.

HÉTFA Kutatóintézet Kft.

3/2010

A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésének várható hatásai a könyvelői piacra

3.000.000

2011.07.27.

2012.01.15.

Beszámoló
Tanulmány

3.000.000

71.

REKK Energiapiaci Tanácsadó Kft.

3/2010

A magyarországi villamosneregia-piacon esetlegesen bevezetésre kerülő zöld bizonyítvány rendszer elemzése piacszerkezeti szempontból

150.000

visszalépett

72.

REKK Energiapiaci Tanácsadó Kft.

3/2010

Megalapozó kutatás a korlátos hazai felszín alatti vízkészletekhez történő hozzáférés piaci alapra helyezéséről

2.000.000

visszalépett

73.

Szakadát László

2/2010
A téma

A vertikális korlátozásokkal kapcsolatos újabb közgazdasági irodalom (kompiláció)

250.000

visszalépett

74.

Széchenyi István Egyetem

2/2010
A téma

A vertikális megállapodásokkal és összehangolt magatartásokkal kapcsolatos szakirodalom és közösségi joganyag áttekintése és elemzése a gépjármű-ágazatban

100.000

visszalépett

75.

Szolnoki Főiskola

3/2010

"A jövő tudatos fogyaszója", a XXI. századi tudatos fogyasztói döntéshozatal komplexitásának és fejlesztésének összefüggései

100.000

visszalépett

  1. A megítélt és a ténylegesen folyósított támogatás összege eltérő lehet. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy a Kedvezményezettek a Program megvalósítását mind szakmailag, mind pénzügyileg igazolni kötelesek a GVH VKK felé. Amennyiben a Program megvalósításának a GVH VKK meglátása szerint relevánsan nem orvosolható szakmai hibái, hiányosságai vannak, vagy a Program megvalósításának pénzügyi igazolása nem megfelelő, a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét. Másrészt amennyiben a Kedvezményezett magánszemély, a megítélt támogatás összegéből a közterhek levonásra kerülnek. Végül a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét azon esetekben sem, amikor a Kedvezményezettek nem használják fel a megítélt támogatás teljes összegét.