A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatai

Az alábbi táblázat tartalmazza a GVH VKK által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatait és a támogatott programok eredményét (pl. beszámoló, tanulmány, cikk).

Sorszám

Kedvezményezett neve

Pályázati kiírás

Támogatott program rövid leírása

Megítélt támogatás összege (Ft)

A támogatási szerződés megkötésének (esetlegesen módosított) dátuma

Megvalósítás (esetlegesen módosított) határideje

Megvalósítás eredménye

Ténylegesen folyósított támogatás összege (Ft) [1]

1.

Alapítvány a Magyar Vezetési és Szervezeti Kultúra Fejlesztéséért

3/2010

Verseny vs. Intergráció az egészségügyi szakellátásban - átfogó versenyhelyzet - elemzés és térségi esettanulmány

250.000

visszalépett

2.

Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért

3/2010

A fogyasztók pénzügyi döntéshozatali mehanizmusa és pénzügyi tájékozottságának felmérése

500.000

visszalépett

3.

Alinea Fontes Kiadó Bt.

3/2010

Viselkedési gazdaságtan és döntéselmélet szakkönyv (válogatáskötet)

1.000.000

2011.07.27.

2011.10.15.

Beszámoló

1.000.000

4.

Alinea Fontes Kiadó Bt.

3/2010

Szakmai rendezvény - Michael Louise: The Big Short című könyve magyar kiadásának bemutatója és szakmai vita a befektetési és pénzügyi piacok sajátosságairól

150.000

2011.07.27

2011.10.15.

Támogatási szerződés megszüntetése 2012.02.28.

-

5.

Bakó Barna

3/2010

Kizárólagos szerződések vertikálisan integrálódott oligopóliumok esetén - tudományos kutatás

200.000

2011.06.16.
és
2011.07.11

2011.09.15.

Beszámoló
Tanulmány magyar
Tanulmány angol

111.202

6.

Budapesti Corvinus Egyetem (Közgáz Campus)

3/2010

Piacelmélet, fogyasztói döntéshozatal és védelme, versenyjog, versenypolitika és kapcsolódó témájú dolgozatok ösztönzése és eredményeik terjesztése a BCE Tudományos Diákköri munkájában

1.000.000

2011.06.28.

2011.09.15.

Beszámoló

999.850

7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

3/2010

Versenyellenesen antiszolidáris - avagy az egyetemi-főiskolai hallgatók juttatási és térítési rendszere

200.000

2011.07.04.
és
2011.07.21

2011.09.15.

Beszámoló
Tanulmány

196.000

8.

Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet

3/2010

Kutatás: versenyszabályozási lehetőségek a közérdekű adatok újrafelhasználásának piacán - üzleti információk a piacon

250.000

visszalépett

9.

Dephin 2000 Kommunikációs és Szolgáltató Kft.

2/2010
C téma

Energiainfo.hu - lakossági információs központ

500.000

visszalépett

10.

Dr. Gálné Birtalan Ilona Liliána

3/2010

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásának gyakorlati vetületei a hazai felsőoktatási piac területén - elemzés és javaslatok

100.000

visszalépett

11.

Dr. Horváth Enikő

3/2010

Részvétel a "competition Law and the In-house Lawyer" elnevezésű versenyjogi konferencián Londonban

100.000

visszalépett

12.

Dr. Kulcsár Zoltán

3/2010

A fogyasztói döntések befolyásolása a viselkedés alapú reklámozás által, különös tekintettel a honlap látogatói és a közösségi oldalak használata során megadott adatokra

100.000

visszalépett

13.

Dr. Nagy Csongor István

3/2010

A versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos versenyjogi tilalom szerkezeti felépítése összehasonlító-jogi és versenyelméleti szempontból

100.000

2011.06.27.
és
2011.06.29

2011.09.15.

Beszámoló
Tanulmány

57.629

14.

Dr. Osztovits András

3/2010

EU Kommentár (kiadvány)

500.000

2011.06.01
és
2011.07.21.

2011.09.15.

Beszámoló

278.005

15.

ELSA-Budapest Egyesület

3/2010

2011 július 24-31.-én egyhetes versenyjog nyári egyetem szervezése "Summer Law School and International Conference of European Law" címmel

1.500.000

visszalépett

16.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bibó István Szakkollégium

3/2010

Közszolgáltatás és versenyszabályozás: verseny a szabályozott iparágakban

1.500.000

2011.07.20.
és
2011.07.27.

2011.12.31.

Beszámoló

500.000,

521.104

17.

Expert Management Consulting Gazdasági és Informatikai Tanácsadó Kft.

3/2010

A mobil piac jövőbeni fejlődési irányainak vizsgálata különös tekintettel a versenypiaci helyzet alakulására című tanulmány elkészítése

150.000

visszalépett

18.

Expert Management Consulting Gazdasági és Informatikai Tanácsadó Kft.

3/2010

A hazai posta piaci liberalizáció hatása a piacra és a fogyasztókra című tanulmány elkészítése

500.000

visszalépett

19.

Expert Management Consulting Gazdasági és Informatikai Tanácsadó Kft.

3/2010

A földgáz nagykereskedelmi piacára vonatkozó kilátások vizsgálata és a várható hatások elemzése című kutatás elvégzése és a kutatás következtetéseit lezáró tanulmány elkészítése

250.000

visszalépett

20.

Expert Management Consulting Gazdasági és Informatikai Tanácsadó Kft.

2/2010
C téma

A lakossági fogyasztók energiapiacokkal, illetve döntési lehetőségeikkel kapcsolatos ismereteinek növelése érdekében létrehozott internetes webfelület

400.000

visszalépett

21.

Felsmann Balázs Tibor

3/2010

Tanulmány készítése "Tulajdonosi modellek és a szabályozási környezet összefüggései az autóbusszal végzett közösségi közlekedési közszolgáltatások európai piacán" címmel

250.000

visszalépett

22.

FORTIMA Szakértő és Tanácsadó Kft.

3/2010

Pénzügyi kimutatások értelmezése, elemzése, tervezése

100.000

visszalépett

23.

Gattaca Kft.

3/2010

Légitársaságok árazási gyakorlatának hatása a fogyasztói döntésekre

100.000

visszalépett

24.

Gattaca Kft.

3/2010

Túlárazottak-e a hazai lakossági hitel- és betéti termékek Magyarországon? - a magyar bankok háztartási hitel- és betéti profitmarzsainak kvantitatív vizsgálata nemzetközi összehasonlításban és a pénzügyi válság gyorsan változó árkörnyezetében

100.000

visszalépett

25.

Gattaca Kft.

3/2010

Tényleg nem értünk a pénzügyekhez? - tények és tévhitek a magyar lakosság pénzügyi kultúrájáról

1.000.000

visszalépett

  1. A megítélt és a ténylegesen folyósított támogatás összege eltérő lehet. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy a Kedvezményezettek a Program megvalósítását mind szakmailag, mind pénzügyileg igazolni kötelesek a GVH VKK felé. Amennyiben a Program megvalósításának a GVH VKK meglátása szerint relevánsan nem orvosolható szakmai hibái, hiányosságai vannak, vagy a Program megvalósításának pénzügyi igazolása nem megfelelő, a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét. Másrészt amennyiben a Kedvezményezett magánszemély, a megítélt támogatás összegéből a közterhek levonásra kerülnek. Végül a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét azon esetekben sem, amikor a Kedvezményezettek nem használják fel a megítélt támogatás teljes összegét.