"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" - 2013

a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által meghirdetett tanulmányi verseny eredményei

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) immár tizennegyedik alkalommal, a Versenykultúra Központ gondozásában pedig hetedszer hirdette meg "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" elnevezésű tanulmányi versenyét. A verseny célja, hogy a résztvevő hallgatók átfogó ismereteket szerezhessenek a versenyjogról, versenypolitikáról, illetve piacelméletről.

A meghirdetett 15 témakörből majdnem az összesre, tizenegyre érkeztek pályamunkák. Egy-egy dolgozat született a verseny felhívásának 2., 5., 7., 8., 10. 11. és 14. témakörében (közelebbről a piacmeghatározás versenyjogi szerepe és a termék-, illetve a földrajzi piac meghatározásának módszerei; az állami / önkormányzati és a piaci magatartás EU és magyar versenyjogi elhatárolása témakörökön felül több, az összefonódásokhoz kapcsolódó témakörben, nevezetesen: a fúziókontroll korszerű közgazdasági elemzési módszereinek bemutatása és értékelése; az összefonódások bejelentési kötelezettsége, és azok magyar és európai feltételeinek összehasonlítása; valamint az összefonódásokhoz kapcsolódó prenotifikációs eljárásokra vonatkozó EU és tagállami gyakorlatok; továbbá az összefonódások bejelentési időpontjának jelentősége témákban; ezen felül pedig a fogyasztói döntéshozatali folyamat, a fogyasztói szokások okostelefonok elterjedésével összefüggő alakulása témában szintén egy dolgozat érkezett). Két-két pályamunka készült az 1., 6. és 9. témakörökben (a kartellek feltárását segítő eszközök - engedékenység, informátori díj - hazai és nemzetközi tapasztalatairól; a gazdasági válság összefonódásokra és fúziókontrollra gyakorolt hatásával foglalkozó témában; valamint a közös irányítás értelmezésének összehasonlítása a Tpvt., a Gt. és az EU jogszabályai alapján elnevezésű témakörben). A legkedveltebb témakörnek a versenyjog, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatal területén belül szabadon választható, 15. témakör bizonyult, amelyre öt dolgozat érkezett a GVH-hoz. Ebben az évben összesen tehát 18 pályamunka indult a versenyen.

A részvételi szabályok alapján 2008 óta két pályázó közösen készített dolgozattal is részt vehet a versenyen, a lehetőséggel idén négy pályázat esetében is éltek a hallgatók, tehát a 18 dolgozatot összesen 22 hallgató alkotta. A pályázók között többségben voltak a joghallgatók, 14-en, míg 8 leendő közgazdász is adott be pályamunkát.

A pályázatokat az évek óta bevált értékelési rendszernek megfelelően két-két bíráló olvasta át: egy széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkező ún. közös bíráló, aki a pontozás során a dolgozatokat egymáshoz is tudja viszonyítani, valamint a dolgozat témakörét szakértői szinten ismerő egyes bírálók. Az általuk külön-külön adott pontok összeadásával alakult ki a végső sorrend. A bírálók a pontozás során mind a tartalmi (téma ismertetése, önálló gondolatok, újszerűség, jogesetek és szakirodalom feldolgozása, valamint tartalmi szerkezet-felépítés), mind a formai (áttekinthetőség, szerkesztés, felhasznált forrásmunkák, jogesetek pontos hivatkozása) szempontokra figyelemmel voltak.

A nyertes pályázók magas összegű díjazásban részesülnek. Az első helyezett a verseny felhívásának megfelelően 400.000 Ft, a második helyezett 300.000 Ft, míg a harmadik helyezett 200.000 Ft díjazásban részesül (a díjak adó-és járulékkötelesek).

Az első helyezett Illisz Ivett , a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatójának az " Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárásában " című, a szabadon választható témakörre érkezett pályamunkája.

Második helyezést ért el Dobos Denisz , az Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatója, " Az összefonódások bejelentési kötelezettsége, azok magyar és európai (EU és tagállami) feltételeinek összehasonlítása " elnevezésű, ugyanezen címmel meghirdetett témakörben benyújtott dolgozatával.

A harmadik helyen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közgazdász hallgatója, Priegl Máté Ervin végzett, " A kartellek feltárását segítő eszközök hazai és nemzetközi tapasztalatai (Az engedékenységi politika eredményei) " címet viselő, az első pályázati témához illeszkedő művével.

Pályamunkát nyújtott be továbbá Barci Erzsébet, Berecz Sándor, Bíró Nándor, Csepy Dorottya, D. Szűcs Gergely, Hajba Réka, Iker Áron, Kopácsi István, Lánczi Péter, Lázár Lilla, Lendvai Péter, Nyakas Ferenc, Oláh Anna, Pogonyi Csaba Gábor, Sipka Renáta, Szabó Tamás Sándor, Szabóová Agnes, Vittay Melinda és Vörös Tünde.

Minden pályázónak köszönjük a részvételt és gratulálunk a nyerteseknek!