„Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” – 2014

a Gazdasági Versenyhivatal

által meghirdetett tanulmányi verseny eredményei

 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) immár tizenötödik alkalommal hirdette meg „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” elnevezésű tanulmányi versenyét. A verseny célja, hogy a résztvevő hallgatók átfogó ismereteket szerezhessenek a versenyjogról, versenypolitikáról, illetve piacelméletről.

A meghirdetett 9 témakörből összesen ötre érkeztek pályamunkák. Egy-egy dolgozat született a verseny felhívásának 1., 4., 7., témakörében (ezek a versenyjog magánjogi jogérvényesítésének távlatai a magyar gyakorlatban az EU-s direktíva tükrében; a fúziókontroll korszerű közgazdasági elemzési módszereinek, (így pl. az Upward Price Pressure teszt) bemutatása és értékelése, tekintettel a jelentősebb aktuális ügyek tapasztalataira; valamint a fúziós szimulációs modellek elmélete, szerepe és alkalmazásuk tapasztalatai a vállalatok összefonódásának ellenőrzésében témakörben szintén egy dolgozat érkezett.) Két pályamunka készült a 8. témakörben, amely a horizontális kartellek észlelésének statisztikai, ökonometriai és egyéb közgazdasági módszereit volt hivatott bemutatni. Az előző év tapasztalatai alapján az idei évben is a legkedveltebb témakör a versenyjog, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatal területén belül szabadon választható, 9. témakör bizonyult, amelyre összesen tizenkét, jellemzően fogyasztóvédelemmel kapcsolatos témájú dolgozat, de gazdasági erőfölénnyel, szellemi tulajdonjogok és versenyjog kapcsolatával foglalkozó pályamunka is érkezett a GVH-hoz. Ebben az évben összesen tehát 17 pályamunka indult a versenyen.

A részvételi szabályok alapján 2008 óta két pályázó közösen készített dolgozattal is részt vehet a versenyen, a lehetőséggel idén két pályázat esetében éltek a hallgatók, tehát a 17 dolgozatot összesen 19 hallgató alkotta. A pályázók között többségben voltak a joghallgatók, 12-en, ugyanakkor 4 leendő közgazdász is adott be pályamunkát, valamint 2 kereskedelem és marketing szakos hallgató és egy pénzügy szakos hallgató is részt vett a megmérettetésen.

A pályázatokat az évek óta bevált értékelési rendszernek megfelelően két-két bíráló olvasta át: egy széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkező ún. közös bíráló, aki a pontozás során a dolgozatokat egymáshoz is tudja viszonyítani, valamint a dolgozat témakörét szakértői szinten ismerő egyes bírálók. Az általuk külön-külön adott pontok összeadásával alakult ki a végső sorrend. A bírálók a pontozás során mind a tartalmi (téma ismertetése, önálló gondolatok, újszerűség, jogesetek és szakirodalom feldolgozása, valamint tartalmi szerkezet-felépítés), mind a formai (áttekinthetőség, szerkesztés, felhasznált forrásmunkák, jogesetek pontos hivatkozása) szempontokra figyelemmel voltak. Az idei évben sajnos két pályamunkát nem tudott érdemben elbírálni a GVH a témaválasztás és a formai szempontoknak való meg nem felelés, valamint a felhasznált forrásokra történő pontatlan hivatkozás okán, így a két pályamunka az értékelhető dolgozatok köréből kizárásra került.

A nyertes pályázók magas összegű díjazásban részesülnek. Az első helyezett a verseny felhívásának megfelelően 400.000 Ft, a második helyezett 300.000 Ft, míg a harmadik helyezett 200.000 Ft díjazásban részesül (a díjak adó-és járulékkötelesek).

Az első helyezett Németh Krisztián, a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdász hallgatójának Szimulált válaszreakciók a taxipiaci szabályozásra című, a szabadon választható témakörre érkezett pályamunkája lett.

Második helyezést ért el Berezvai Zombor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem közgazdasági elemző szakos hallgatója, A fúziós szimulációs modellek alkalmazásának lehetőségei, tapasztalatai és lehetséges továbbfejlesztési irányai elnevezésű, a hetedik pályázati témához illeszkedő művével.

 

A harmadik helyen az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogász szakos hallgatója, Szeredi Kristóf végzett, Az üzleti kommunikáció jogi keretei – versenyjogi fogyasztóvédelem a telekommunikációs piacokon, különös tekintettel az összehasonlító reklámra) címet viselő, a szabadon választható témakörre érkezett dolgozatával.

Pályamunkát nyújtott be továbbá Gajdos András, Jerney Leona, Kiss Brigitta, Kóczán Barbara, Král Anett, Kulcsár Andrea, Matzon Ákos, Molnár Patrícia, Pandur Bianka, Petróczi Tamás, Petróczi Tímea, Rácz Zoltán, Vitos Nóra.

Minden pályázónak köszönjük a részvételt és gratulálunk a nyerteseknek!