A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) immár tizenhetedik alkalommal hirdette meg a „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” elnevezésű tanulmányi versenyét. A verseny célja, hogy a résztvevő hallgatók átfogó ismereteket szerezhessenek a versenyjogról, versenypolitikáról, illetve piacelméletről.

A meghirdetett 13 témakörből összesen hatra érkeztek pályamunkák. Egy-egy dolgozat született a verseny felhívásának 7., 8., 11. és 13. témakörében (ezek: Az önvád tilalma és a hatóságot terhelő tényfeltárási kötelezettség alkotmányos elveinek egyensúlya; Büntetőeljárási eszközök alkalmazása a kartellek felderítésében – EU tagállamok tapasztalatai; Az engedékenységi politikák eredményessége az ECN-ben; Horizontális információcsere független harmadik félen keresztül az európai és magyar gyakorlatban). Két dolgozat érkezett a 2. témakörben (A pontgyűjtő kampányok használatának indokai, hatása, hatékonysága). Az idei évben négy pályamunkával az 1. témakör bizonyult a legnépszerűbbnek, amely az erőfölényben lévő vállalkozás különleges felelősségével kapcsolatos joggyakorlattal foglalkozott az Európai Unió Bíróságának döntései tükrében. Összesen tehát 10 munka érkezett.

Az idei pályázók mindegyike joghallgató volt. A legtöbb pályázó – nyolc szerző – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Államigazgatási és Jogi Karának hallgatója, míg egy-egy diák adott be pályamunkát a Károli Gáspár Református Egyetem, illetve a Pécsi Tudományegyetem jogi karairól.

A pályázatokat az évek óta bevált értékelési rendszernek megfelelően két-két bíráló olvasta át: egy széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkező ún. közös bíráló, aki a pontozás során a dolgozatokat egymáshoz is tudja viszonyítani, valamint a dolgozat témakörét szakértői szinten ismerő egyes bírálók. Az általuk külön-külön adott pontok összeadásával alakult ki a végső sorrend. A bírálók a pontozás során mind a tartalmi (téma ismertetése, önálló gondolatok, újszerűség, jogesetek és szakirodalom feldolgozása, valamint tartalmi szerkezet-felépítés), mind a formai (áttekinthetőség, szerkesztés, felhasznált forrásmunkák, jogesetek pontos hivatkozása) szempontokra figyelemmel voltak.

A nyertes pályázók magas összegű díjazásban részesülnek. Az első helyezett a verseny felhívásának megfelelően 400.000 Ft, a második helyezett 300.000 Ft, míg a harmadik helyezett 200.000 Ft díjazásban részesül (a díjak adó-és járulékkötelesek).

A harmadik helyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem egy IV. évfolyamos jogász szakos hallgatója, Pásztélyi Emese végzett, „Erőfölényben lévő vállalkozások különleges felelősségével kapcsolatos joggyakorlat az EU Bíróságának döntései tükrében” címet viselő, az 1. témakörre érkezett dolgozatával.

Második helyezést ért el Vitál Vivien Kata, az Eötvös Loránd Tudományegyetem IV. évfolyamos jogász szakos hallgatója, „Az önvád tilalma és a hatóságot terhelő tényfeltárási kötelezettség alkotmányos elveinek egyensúlya” elnevezésű, a 7. pályázati témához illeszkedő művével.

Az első helyezett Gyömbér Kata, az Eötvös Loránd Tudományegyetem IV. évfolyamos jogász szakos hallgatója, „Büntetőeljárási eszközök alkalmazása a kartellek felderítésében” című, 8. témakörre érkezett pályamunkája lett.

Pályamunkát nyújtott be továbbá Tóth Brigitta, Róna Bence, Gulyás Balázs, Járdai Maxim, Dobos Dóra, Ördög Tamás és László Norbert.

Minden pályázónak köszönjük a részvételt, a befektetett munkát, és gratulálunk a nyerteseknek!