A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) immár tizennyolcadik alkalommal hirdette meg a „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” elnevezésű tanulmányi versenyét. A verseny célja, hogy a résztvevő hallgatók átfogó ismereteket szerezhessenek a versenyjogról, versenypolitikáról, illetve piacelméletről.

A meghirdetett nyolc témakörből összesen hatra érkeztek pályamunkák. Egy-egy dolgozat született a verseny felhívásának 2. és 7. témakörében („az adatvédelmi jog és a versenyjog lehetséges kapcsolódási pontjai”, ill. „milyen módon alakíthatja a digitális világ a fogyasztói ügyleti döntési folyamatot?”). Ketten pályáztak a 2. sz. témakörben („a magánjogi kártérítési irányelv átültetésének különbségei az Európai Unió egyes tagállamaiban”). Három-három dolgozat érkezett az 1. és a 3. témakörben („fogyasztói tudatosság az online térben”, ill. „másért való felelősség a kartelljogsértések esetén”). Az idei évben öt pályamunkával az 5. témakör bizonyult a legnépszerűbbnek, amely a megosztás alapú gazdaság versenyjogi megközelítésével foglalkozott. Összesen tehát 15 munka érkezett.

A részvételi szabályok alapján 2008 óta két pályázó közösen készített dolgozattal is részt vehet a versenyen. A lehetőséggel ebben az évben hat pályázat esetében éltek a hallgatók, tehát a 15 dolgozatot összesen 21 hallgató készítette. Az idei pályázók többsége joghallgató volt, de érkezett egy-egy pályamunka a Budapesti Gazdasági Egyetem, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem gazdasági szakairól is. A legtöbb pályázó – hat pályamunka szerzői – a Debreceni Egyetem Államigazgatási és Jogi Karának hallgatója, míg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Államigazgatási és Jogi Karáról öt dolgozat érkezett. Egy-egy pályamű érkezett a győri Széchenyi István Egyetemről, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről.

A pályázatokat az évek óta bevált értékelési rendszernek megfelelően két-két bíráló olvasta át: egy széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkező ún. közös bíráló, aki a pontozás során a dolgozatokat egymáshoz is tudja viszonyítani, valamint a dolgozat témakörét szakértői szinten ismerő egyes bírálók. Az általuk külön-külön adott pontok összeadásával alakult ki a végső sorrend. A bírálók a pontozás során mind a tartalmi (téma ismertetése, önálló gondolatok, újszerűség, jogesetek és szakirodalom feldolgozása, valamint tartalmi szerkezet-felépítés), mind a formai (áttekinthetőség, szerkesztés, felhasznált forrásmunkák, jogesetek pontos hivatkozása) szempontokra figyelemmel voltak.

A nyertes pályázók magas összegű díjazásban részesülnek. Az első helyezett a verseny felhívásának megfelelően 400.000 Ft, a második helyezett 300.000 Ft, míg a harmadik helyezett 200.000 Ft díjazásban részesül (a díjak adó-és járulékkötelesek).

A harmadik helyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem V. évfolyamos jogász szakos hallgatója, Perge László végzett, „Milyen módon alakíthatja a digitális világ a fogyasztói ügyleti döntési folyamatot?” címet viselő, a 2. témakörre érkezett dolgozatával.

Második helyezést értek el közös munkájukkal Drabancz Áron és El-Meouch Nedim Márton, a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy MSc, illetve közgazdasági elemző MA I. évfolyamos mesterszakos hallgatói, „Az Airbnb versenyjogi megközelítése Magyarországon” elnevezésű, az 5. pályázati témához illeszkedő művükkel.

Az első helyezett Gyimes Lilla Alina és Kiss Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem IV. évfolyamos jogász szakos hallgatói „Ki felel kiért? A másért való felelősség kérdésköre kartelljogsértések esetén” című, 3. témakörre érkezett közös pályamunkája lett.

Pályamunkát nyújtott be továbbá Albert Lili Fruzsina, Badacsonyi Katalin Tegza, Beke Leila, Hamvas Izabella és Bereczki Gyöngyi, Horváth Bettina és Molnár Lilla, Kiss Márton, Lantos Andrea Judit, Matécsa Bence, Mazsu Dániel, Nagy Evelin Éva és Salya Fruzsina, Németh Gergő és Kovács Anita, valamint Turányi Noémi Tímea.

Minden pályázónak köszönjük a részvételt, a befektetett munkát, és gratulálunk a nyerteseknek!