a Gazdasági Versenyhivatal

által meghirdetett tanulmányi verseny eredményei

 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) immár huszadik alkalommal hirdette meg a „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” elnevezésű tanulmányi versenyét. A verseny célja, hogy a résztvevő hallgatók átfogó ismereteket szerezhessenek a versenyjogról, versenypolitikáról, illetve piacelméletről.

A meghirdetett nyolc témakörből összesen négyre érkeztek pályamunkák. Egy-egy dolgozat született a verseny felhívásának 3. és 7. témakörében („a magánjogi jogérvényesítés uniós és hazai tapasztalatai a versenyjogi kártérítési irányelv átültetését követően., ill. „az interneten keresztüli értékesítést korlátozó vertikális megállapodásokkal kapcsolatos hazai, valamint európai uniós szabályozás és ítélkezési gyakorlat”). Az idei évben két-két pályamunkával az 1. és a 5. témakör bizonyult a legnépszerűbbnek, amely az online platformok versenyjogi megítélésével, illetve az összefonódásokra vonatkozó végrehajtási tilalom megsértésének uniós és hazai joggyakorlatával foglalkozott. Összesen tehát 6 dolgozat érkezett.

A részvételi szabályok alapján 2008 óta két pályázó közösen készített dolgozattal is részt vehet a versenyen. A lehetőséggel ebben az évben három pályázat esetében éltek a hallgatók, tehát a 6 dolgozatot összesen 9 hallgató készítette.

Az idei pályázók mindegyike joghallgató volt: két-két pályamunka étkezett az ELTE és a Károli Gáspár Református Egyetem, egy-egy pályázat pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és győri Széchenyi István Egyetem jogi karairól.

A pályázatokat az évek óta bevált értékelési rendszernek megfelelően két-két bíráló olvasta át: egy széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkező ún. közös bíráló, aki a pontozás során a dolgozatokat egymáshoz is tudja viszonyítani, valamint a dolgozat témakörét szakértői szinten ismerő egyes bírálók. Az általuk külön-külön adott pontok összeadásával alakult ki a végső sorrend. A bírálók a pontozás során mind a tartalmi (téma ismertetése, önálló gondolatok, újszerűség, jogesetek és szakirodalom feldolgozása, valamint tartalmi szerkezet-felépítés), mind a formai (áttekinthetőség, szerkesztés, felhasznált forrásmunkák, jogesetek pontos hivatkozása) szempontokra figyelemmel voltak.

A verseny első helyezettje a verseny felhívásának megfelelően 400.000 Ft, a második helyezett 300.000 Ft, míg a harmadik helyezett 200.000 Ft díjazásban részesül (a díjak adó-és járulékkötelesek).

Az első helyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem III. és IV. évfolyamos joghallgatói, Szűcs Márk és Teleki Lóránt végeztek „A magánjogi jogérvényesítés uniós és hazai tapasztalatai a versenyjogi kártérítési irányelv átültetését követően” című, 3. témakörre érkezett közös pályamunkájukkal.

Második helyezést értek el közös munkájukkal Kocsi Ádám és Papp Ádám, az Eötvös Loránd Tudományegyetem IV. évfolyamos joghallgatói, „Miért drágább MacBookról rendelni? - Az árdiszkrimináció aspektusai a Big Data tükrében” elnevezésű, az 1. pályázati témához illeszkedő művükkel.

A harmadik helyezett Maletics Adrienn, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem V. évfolyamos joghallgatója „Luxusprobléma? Az Európai Unió versenyjogának szelektív forgalmazási rendszerekre vonatkozó szabályainak vizsgálata” című, 7. témakörre érkezett pályamunkája lett.

Pályamunkát nyújtott be továbbá Tóth Kristóf és Boldizsár Dominik Csaba, Balogh Norbert, valamint Vass Anna.

Minden pályázónak köszönjük a részvételt, a befektetett munkát, és gratulálunk a nyerteseknek!