Nyomtatható verzió PDF formátumban

Kartellgyanú az irodaszer piacon

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2011. szeptember 6-án eljárást indított a BUDAPIÉRT Kereskedelmi Zrt., az APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., az I-COM Iroda - Kommunikáció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a BARÁT Papír Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a PAPÍRBÁZIS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., az ITV ALBATECH Irodagéptechnikai Kft., a PAPIROSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a PAPIR-PONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ,a REGAL Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. és a MEDI-PRINT Nyomdatechnikai és Egészségügyi Szolgáltató Kft. ellen. Az ügyindítás első lépéseként egyes vállalkozások székhelyén előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartottak a Hivatal munkatársai.

A Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére álló adatok alapján feltehető, hogy a BUDAPIÉRT Zrt. és az APIS Irodaszer Kft., valamint a velük üzleti kapcsolatban álló kiemelt partnereik 2008-tól (napjainkig folytatott), háromoldalú együttműködési megállapodásokat kötöttek. A vállalkozások az irodaszer piacot érintő együttműködési megállapodásaikkal valószínűsíthetően rendszeresen egyeztették a piaci részesedésüket, valamint az árazási, kedvezmény és marketing politikájukat. Az egymás tudomására jutott piaci információk hozzájárulhattak a vállalkozások közötti verseny csökkentéséhez és kontrolálásához. Az eljárás kiterjed az irodaszer piacon 2008-tól napjainkig kiírt közbeszerzési, illetve egyéb beszerzési eljárások keretében tanúsított magatartásokra is.

A GVH gyanúja szerint a fenti magatartásukkal az eljárás alá vont vállalkozások feltételezhetően megsértették a versenytörvény versenykorlátozó megállapodások tilalmára vonatkozó rendelkezéseit.

Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni szemle lehetőségét a GVH számára a versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni szemléhez előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárások lefolytatására biztosított időtartam 6 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal szintén 6 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-43/2011

Budapest, 2011. szeptember 12.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu