Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék

Az ügy száma: 30.K.703.782/2021/7.
Az I. rendű felperes: or Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: [...]; 1136 Budapest, Pannónia utca 98. 8/40)
A II. rendű felperes: Papírbázis Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (2013 Pomáz, Toldi Miklós utca 4.)
A II. rendű felperes képviselője: Péter Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: [...]; 1025 Budapest, Kapás utca 31. V/43.)
A III. rendű felperes: PAPIROSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8624 Balatonszárszó, Gyulai Pál utca 31.)
A III. rendű felperes képviselője: [...] ügyvezető
А IV. rendű felperes: MEDI-PRINT MEDICAL Gyógyászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Halász utca 3.)
А IV. rendű felperes képviselője: [...] ügyvéd (6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.1/2.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.)
Az alperes képviselője: dr. Kolongya Dóra kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyfelügyeleti ügyben hozott (Vj/43-581/2011. számú, nyilvános változatú) határozat bírósági felülvizsgálata

ÍTÉLET:

A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja.

Kötelezi az I. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 1.500.000 (egymillió-ötszázezer) forint kereseti és 2.500.000 (kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Kötelezi а II. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 1.500.000 (egymillió-ötszázezer) forint kereseti és 2.072.000 (kétmillió-hetvenkétezer) forint fellebbezési illetéket.

Kötelezi а III. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 1.500.000 (egymillió-ötszázezer) forint kereseti és 2.500.000 (kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Kötelezi a IV. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 552.000 (ötszázötvenkétezer) forint kereseti és 736.000 (hétszázharminchatezer) forint fellebbezési illetéket.

Kötelezi az I., II., III. és IV. rendű felpereseket, hogy 15 napon belül személyenként fizessenek meg az alperesnek 30.000 (harmincezer) forint perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Kúriához címzett, de a Fővárosi Törvényszéken jogi képviselő útján az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint előterjesztendő fellebbezésnek van helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.