Nyomtatható verzió PDF formátumban

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
l.Kf. 650.018/2017/6.

A Fővárosi Törvényszék a Vörös Ügyvédi Iroda (2481 Velence, Nimród u. 9., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt I-COM Iroda-Kommunikáció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Ezred u. 2.) I. rendű, a Péter Ügyvédi Iroda (1025 Budapest, Kapás u 31. V. em. 43.; ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt PAPÍRBÁZIS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2013 Pomáz, Toldi Miklós u. 4.) II. rendű és a PAPIROSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1121 Budapest,Költő u. 26/a.) III. rendű, az Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Vitéz u. 5-7.; ügyintéző: [...] ügyvéd ) által képviselt SCHWABO Zrt. (1087 Budapest, Ciprus u. 2-6.) IV. rendű, a Miszkuly & Társa Ügyvédi Iroda (6000 Kecskemét, Rákóczi út 10. 11/12. ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt MEDI-PRINT Nyomdatechnikai és Egészségügyi Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Halász utca 3.) V. rendű, a [...] ügyvéd (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 9. fszt. 2.) által képviselt REGÁL Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. (1093 Budapest, Lónyai utca 36. V. em. 4.) VI. rendű, a Rácsai Ügyvédi Iroda (4025 Debrecen, Piac utca 1-3. II/15.; ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt LEPORELLÓ-3D Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4024 Debrecen, Burgundia utca 14.) VII. rendű és a Kállay és Társa Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Dobsinai u. 19.; ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt Active Office Kft. (1044 Budapest, Ezred utca 2.B. 2/6. ép. 4. lph. I. em.) VIII. rendű felpereseknek, a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. január 26. napján hozott 3.K.31.177/2016/40. számú ítélete ellen az I. rendű felperes 48. sorszámú, a II. rendű felperes 44. sorszámú, a III. rendű felperes 45. sorszámú, a VI. rendű 46. sorszámú, a VII. rendű 47. sorszámú és a VIII. rendű felperes 43. sorszámú fellebbezéseire - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett részében az ítéletet részben megváltoztatva az alperes 2013. december 12. napján hozott Vj/43-581/2011. számú határozatának az I. rendű, a II. rendű, a VI. rendű, a VII. rendű és VIII. rendű felperesekre vonatkozó valamennyi rendelkezését, míg a III. rendű felperesre vonatkozóan a határozat I. 3j., a 3k., és 3o. pontjait hatályon kívül helyezi, valamint a III. rendű felperesre kiszabott bírságot 10 000 000 (tízmillió) forintra változtatva az elsőfokú ítélet ezt meghaladó rendelkezését helybenhagyja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az I. rendű felperesnek 2 000 000  (kétmillió) forint, a II. rendű felperesnek 1 600 000 (egymillió hatszázezer) forint, a VI. rendű felperesnek 200 000 (kétszázezer) forint, a VII. rendű felperesnek 240 000 (kétszáznegyvenezer) és a VIII. rendű felperesnek 250 000 (kétszázötvenezer) forint együttes első- és másodfokú perköltséget, valamint a III. rendű felperesnek 1 200 000 (egymillió kétszázezer) forint együttes első- és másodfokú részperköltséget.

Az I., a II., a VI., a VII. és VIII. rendű felperesek tekintetében a feljegyzett kereseti és fellebbezési illeték az államot terheli, míg a III. rendű felperes köteles az államnak - az illetékügyben eljáró hatóság külön felhívása alapján - 450 000 (négyszázötvenezer) forint kereseti és 750 000 (hétszázötvenezer) forint fellebbezési részilletéket megfizetni, míg az ezt meghaladó kereseti és fellebbezési részilletéket az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.