Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint másodfokú bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kf. VI.39.668/2020/15.
A tanács tagjai: Dr. Márton Gizella a tanács elnöke, Dr. Drávecz Margit Gyöngyvér előadó bíró, Dr. Nagy Szabolcs bíró
Az I. rendű felperes: I-COM Iroda-Kommunikáció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Ezred utca 2.)
А II. rendű felperes: PAPÍRBÁZIS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2013 Pomáz, Toldi Miklós utca 4.)
А III. rendű felperes: PAPIROSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8624 Balatonszárszó, Gyulai Pál u. 2344 hrsz.)
А IV. rendű felperes: SCHWABO Zrt. (1087 Budapest, Ciprus u. 2-6.)
Az V. rendű felperes: MEDI-PRINT MEDICAL Gyógyászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Halász utca 3.)
A VI. rendű felperes: REGÁL Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. (1093 Budapest, Lónyay utca 36., V/4.) 
А VII. rendű felperes: LEPORELLÓ-3D Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4024 Debrecen, Burgundia utca 14.)
А VIII. rendű felperes: Active Office Kft. „f.a.” (2096 Üröm, Damjanich út 28.)
A felperesek képviselői:
I. rendűért: Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (...) és helyettesítési meghatalmazással: Vörös Ügyvédi Iroda (...) kézbesítésre kijelölt jogi képviselő;
II. rendűért: Péter Ügyvédi Iroda (...)
III. rendűért: Széles Zoltán ügyvezető (...)
IV. rendűért: Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (...)
V. rendűért: (...) ügyvéd (...)
VI. rendűért: (...) ügyvéd (...)
VII. rendűért: Rácsai Ügyvédi Iroda (...)
VIII. rendűért: Green Adviser Kft. (...)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Az alperes képviselője: Dr. Kolongya Dóra kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyfelügyeleti ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata
A fellebbezést benyújtó fél: az alperes
A fellebbezéssel támadott határozat: Fővárosi Törvényszék 30.K.700.537/2019/34. számú végzésével kijavított 30.K.700.537/2019/31. számú ítélete

Rendelkező rész

  • az elsőfokú bíróság ítéletének а IV. rendű felperesre vonatkozó rendelkezését nem érinti, a fellebbezéssel érintett részében az ítéletet közbenső ítéletnek tekinti, azt megváltoztatja és a jogalap kérdésében az T, II., III., V, VI., VII. és VIII. rendű felperesek keresetét elutasítja, az elsőfokú bíróságot az I., II., III. és V. rendű felpereseket terhelő bírság mértékének vizsgálata tekintetében a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítja;
  • kötelezi az I., II., III., rendű felpereseket, hogy 15 napon belül személyenként fizessenek meg az alperesnek 1.300.000 (egymillió-háromszázezer) forint elsőfokú és 600.000 (hatszázezer) forint másodfokú perköltséget;
  • kötelezi az V rendű felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 500.000 (ötszázezer) forint elsőfokú és 300.000 (háromszázezer) forint másodfokú perköltséget;
  • kötelezi a VI., VII., VIII. rendű felpereseket, hogy 15 napon belül személyenként fizessenek meg az alperesnek 400.000 (négyszázezer) forint elsőfokú és 300.000 (háromszázezer) forint másodfokú perköltséget;
  • az V. rendű felperes másodfokú eljárásban felmerült költségét 150.000 (százötvenezer) forintban, az alperes másodfokú eljárásban felmerült költségét 400.000 (négyszázezer) forintban állapítja meg;
  • kötelezi a VI. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 108.000 (száznyolcezer) forint kereseti, 144.000 (száz-negyvennégyezer) forint fellebbezési illetéket;
  • kötelezi a VII. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 150.000 (százötvenezer) forint kereseti, 200.000 (kétszázezer) forint fellebbezési illetéket;
  • kötelezi VIII. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 60.000 (hatvanezer) forint kereseti, 80.000 (nyolcvanezer) forint fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.