Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
végzése

Az ügy száma: Kfv.VI.38.113/2018/11.
A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Vitál-Eigneí Beáta előadó bíró. Dr Sugár Tamás bíró
A felperesek: I-COM Iroda- Kommonikáció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. I. rendű (1044 Budapest, Ezred utca 2.)
PAPÍRBÁZÍS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. II. rendű (2013 Pomáz, Toldi Miklós utca 14.)
PAPÍROSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. III. rendű (1121 Budapest, Költő utca 26/a.)
SCHWABO Zrt. IV. rendű (1087 Budapest, Ciprus utca 2/6.)
MEDI-PRINT Nyomdatechnikai és Egészségügyi Szolgáltató Kft. V. rendű (6000 Kecskemét, Halász utca 3.)
REGÁL Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. VI. rendű (1097 Budapest, Lónyai utca 36. 5/4.)
LEPORELLÓ-3D Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. VII. rendű (4024 Debrecen, Burgundia utca 14.)
Aktíve Office Kft. „f.a.” VIII. rendű (1044 Budapest, Ezred utca 2/B. 2/6 ép.4 lph. 1.)
A felperesek képviselői: Vörös Ügyvédi Iroda (2481 Velence, Nimród u. 9., ügyintéző ügyvéd: [..]) I. rendű
Péter Ügyvédi Iroda (1025 Budapest, Kapás u. 31. V/43., ügyintéző ügyvéd: [...] II. és III. rendű
Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Vitéz u. 5-7., ügyintéző ügyvéd: [...]) IV. rendű
Miszkuly & Társa Ügyvédi Iroda (6000 Kecskemét, Halász u. 3., ügyintéző ügyvéd: [...]) V. rendű
[...] ügyvéd (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 9. fszt. 2.) VI. rendű
Rácsai Ügyvédi Iroda (4025 Debrecen, Piac u. 1-3.11/15., ügyintéző ügyvéd: [...]) VII. rendű
Green Adviser Kft. (1052 Budapest, Széchenyi utca 14. III/5. kijelölt felszámolóbiztos:  [...])
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: Dr. Nacsa Mónika kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata
A felülvizsgálati kérelmeket benyújtó felek: a III. rendű felperes és az alperes
A felülvizsgálati kérelem száma: 8.,9.
Az elsőfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. január 26-án kelt 3.K.31.177/2016/40. számú ítélete
A másodfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Fővárosi Törvényszék 2017. december 6-án kelt l.Kf.650.018/2017/6. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria megállapítja, hogy az eljárás 2016. október 1. napján félbeszakadt.

A félbeszakadás tartama alatt minden, a per érdemére vonatkozó bírói rendelkezés - ekként a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.31.177/2016/40. számú ítélete, 3.K.31.177/2016/57. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék l.Kf.650.018/2017/6. számú ítélete - , valamint a felek által teljesített minden perbeli cselekmény, így az alperes és a III. rendű felperes felülvizsgálati kérelme és valamennyi ellenkérelem is hatálytalan.

A Kúria az iratokat az elsőfokú bíróság részére visszaküldi.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.