Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
13.K.33.089/2014/13.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda (Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás; eljáró ügyvéd: dr.     ; 1118 Budapest, Villányi út 47.) által képviselt Citroën Hungária Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.) felperesnek, dr. Bak László irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen, versenyügyben hozott határozat (hiv. szám: Vj/74-34/2013.) bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

í t é l e t e t:

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

A tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt 1 500 000 (Egymillió-ötszázezer) forint kereseti illetéket a felperes az adóhatóság külön felhívására az állam javára köteles megfizetni.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Törvényszéknek címezve, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon kell írásban, három példányban benyújtani.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.