Vj-37/1998/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Oláh Miklós vezérigazgató által képviselt GLOBUS Konzervipari RT. (1106 Budapest, Maglódi út 47.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a GLOBUS Konzervipari RT. a FOOD-FARMS `96. RT. részvényeinek megvásárlásával felette irányítást szerezzen.

A határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmező GLOBUS Konzervipari RT. Magyarország egyik legrégibb hagyományokkal rendelkező konzervgyára, a "Globus" márkavédjegyet első alkalommal 1924-ben jegyezték be.
1993-ban alakult át részvénytársasággá, amelynek privatizációjára és tőzsdei bevezetésére még az évben sor került, azóta részvényeit a Budapesti és Frankfurti Tőzsde jegyzi, illetve a Bécsi, Müncheni és Londoni Tőzsde is forgalmazza.
A Részvénytársaság részvényesei 58 %-ban külföldi, 38 %-ban belföldi befektetők és kis hányadban dolgozói, illetve vállalkozás vezetői tulajdonosok.

A GLOBUS RT. a hús- és ételkonzervek, az ételízesítők, a gyümölcs- és főzelékkonzerv termékcsoportokon belül mintegy 100 féle különböző termék előállítását végzi.
1997. évi árbevétele 8,5 milliárd Ft volt, mely az előző évhez viszonyítva belföldön is emelkedett, de exportforgalma több mint kétszeresére bővült, az értékesítés 38 %-os arányát jelenti.

Az összefonódás másik közvetlen résztvevője a FOOD-FARMS `96. RT. pénzügyi magánbefektető társaság, amely mint egyedüli gazdasági tevékenységet, a DEKO-csoport működtetését végzi.
A DEKO-csoport - a jelen összefonódási eljárás közvetett résztvevői - tagjai a:
- DEKO-FOOD Konzerv- és Hűtőipari RT., melynek 100 %-os tulajdonosa a FOOD-FARMS `96. RT. a társaság, legnagyobb hányadban zöldség alapú főzelékkonzerveket és savanyúságokat állít elő, emellett gyorsfagyasztott termék és húskonzerv gyártással, kisebb arányban gyümölcs és ivólé készítéssel foglalkozik.
Termékeinek mintegy 30 %-a exportértékesítésre kerül.

- DEKO-APPLE Gyümölcssűrítmény-készítő és feldolgozó Kft., melynek üzletrészei 100 %-ban a DEKO-FOOD RT. tulajdonában vannak.

A társaság árbevételének többsége a paradicsomalapú termékekből (sűrítmény és ketchup) származik, ezenkívül almasűrítményt és különböző dzsemeket állít elő.
Értékesítésének nagyobb hányada (58 %) export piacokra kerül.

- DEKO-MOBIL Termelőeszköz Hasznosító és Kereskedelmi Kft., szintén 100 %-ban a DEKO-FOOD RT. tulajdonát képezi, 1994-ben alakult meg, annak érdekében, hogy a DEKO-csoport által nem hasznosított gépeket és ingatlanokat értékesítse. 1997-ben árbevételt már nem realizált.

II.

Konzervipari termékek - hús, készételek, ételízesítők, gyümölcs-, főzelék- és savanyúságkonzervek, sűrített készítmények - előállításával Magyarországon mintegy 15-20 nagyobb vállalkozás foglalkozik. Földrajzilag érintett piacnak az ország egész területe tekinthető, mert az érintett vállalkozások és versenytársaik konzervipari termékei a kereskedelem útján jelen vannak az ország egész területén.
A konzervipari ágazatban jelenleg a hazai igényeket jóval meghaladó kapacitás áll rendelkezésre, a belföldi piacot kínálati pozíció, erős versenyhelyzet jellemzi. Piacralépési korlátok nincsenek, a vállalkozások a fogyasztói igényekhez alkalmazkodó termékstruktúra kialakítással és a termelésbővítést is lehetővé tevő exportorientációval törekszenek gazdasági pozíciójuk stabilizálására.
A belföldi konzervipari termékek kínálatában mintegy 30 %-os arányban az import áruk is résztvesznek, az import liberalizált, de vámtételei még magasak. Termékösszetételében a gyümölcskonzervek és diabetikus termékek szerepelnek meghatározó arányban.

A hazai konzervipari termékek előállítását és értékesítését mintegy 50 %-ban hat vállalkozás végzi, az összefonódásban érintett cégek pedig együttesen 20 %-os piaci részesedéssel rendelkeznek.
A konzervipari termékcsoporton belül, az egyes termékféleségekben azonban nagyobb arányú a szakosodás, az egyes versenytárs vállalkozások tevékenységében a húsfeldolgozás és a készétel előállítás, másokéban pedig a zöldség- és gyümölcs termékek gyártása a jellemző.
Az összefonódásban résztvevő vállalkozások termékszerkezetére is ez a jellemző, a Globus RT. termékeinek meghatározó hányada a húskonzerv, a készétel és az ételízesítők, e termékekkel 30 % körüli piaci részesedéssel rendelkezik.
A DEKO-csoport tagjai meghatározó arányban zöldség- és gyümölcskészítményeket állítanak elő.

III.

A kérelmező Globus Konzervipari Részvénytársaság, mint vevő 1998. március 31-én részvény-adásvételi szerződést írt alá a FOOD-FARMS `96 RT. tulajdonosaival az alaptőkéjük 100 %-át képviselő részvények megvásárlására.
A részvény-adásvételi szerződés hatálybalépéséhez a kérelmező Globus RT. - mint az irányítási jogok megszerzője - az 1996. évi LVII. törvény 24. §-a alapján kérte a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét.

IV.

Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a alapján készített jelentésben a vizsgáló az irányítási jog megszerzését indítványozta.

V.

A Tpvt. 24. §-a szerint a vállalkozások összefonódásához engedélyt kell kérni. A törvény 23. §-a tartalmazza, hogy melyek az összefonódásnak minősülő esetek. A 23. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) bekezdés a) pontja írja elő, hogy amennyiben egy vállalkozás irányítást szerez egy másik vállalkozás egésze felett az összefonódásnak minősül. Az irányításszerzés pedig a törvény 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint, ha a vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeit megszerzi.

A Globus RT. jelen versenyfelügyeleti eljárásban a részvény-adásvételi szerződéssel a FOOD-FARMS `96 RT. részvényeinek 100 %-át megvásárolta, tehát a törvény szerint felette irányítást szerez, amely összefonódásnak minősül.

A törvény előírásai szerint a vállalkozások összefonódása esetén az engedély iránti kérelmet akkor kell a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtani, ha az érintett vállalkozások - 26. § (1) bekezdés - előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

Jelen határozat I. fejezetében felsorolt érintett - az összefonódásban közvetlenül és közvetve résztvevő - vállalkozások együttes árbevétele:

árbevétel, milló Ft
1997.

Globus RT.

8.477.-

FOOD-FARMS RT.

-

DEKO-FOOD RT.

6.800.-

DEKO-APPLE Kft.

1.250.-

DEKO-MOBIL Kft.

-

Együtt

16.527.-

Az összeg alapján a Tpvt. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a kérelmezett részvényvásárlás engedélykötelesnek minősül.

VI.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon.

Az összefonódással érintett konzervipari termékek országos piacán a részvényvásárlás következtében egyes termékek - a húskonzervek, készételek, ételízesítők - esetében növekszik a koncentráció, azonban az erős versenyhelyzet, amelyet a piacon jelenlévő, s e termékekből ugyancsak komoly piaci részesedésű versenytársak üzleti magatartása biztosít, változatlanul fennmarad, vagyis a piaci szerkezetben nem következik be olyan változás, amely az összefonódást követően a GLOBUS Rt-t gazdasági erőfölényes helyzetbe hozná.

Ugyanakkor az új vállalkozásnál az összefonódás révén bővülő termékválaszték az exportorientáció erősítését teszi lehetővé, a külpiaci versenyképességet javítja.

Mindezt figyelembevéve a Versenytanács a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

VII.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdés szerinti eljárási díjat lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1998. május 5.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika