Vj-74/1998/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Mixtrade Kereskedelmi Bt Pécs, a Márkahús Bt Budapest, a Garzon Hús Kft Balatonfűzfő és a Klafka Kft Kaposvár által versenykorlátozó megállapodás tilalma alóli mentesítés címén benyújtott kérelme miatt folytatott vizsgálatban előterjesztett vizsgálati jelentés tanácsülésre bocsátása után meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács a vizsgálati jelentést a vizsgálónak kiegészítésre visszaadja, azzal, hogy 10 napon belül a kiegészített vizsgálati jelentést terjessze elő.

Egyben az iratokat a Versenytanács elnökének bemutatja, azzal, hogy kezdeményezi az eljárási határidő 60 nappal történő meghosszabbítását.

Vizsgálati jelentést az alábbiak szerint kell kiegészíteni:
A felek közös beszerzési sémában állapodtak meg, azonban a benyújtott együttműködési megállapodás 2. pontja alapján nem állapítható meg, hogy ezt a közös beszerzést pontosan milyen formában és feltételek mellett kívánják megvalósítani.


Arra tekintettel, hogy egy konkrét együttműködési megállapodás alapján kell döntést hozni, nem mellőzhető ennek a megállapodásnak a kiegészítése.

A vizsgálati jelentés nem tartalmazza azt, hogy a kérelmezők az együttműködési megállapodást megelőzően hogyan és milyen forrásból szerezték be áruszükségletüket és azt sem, hogy az együttműködési megállapodást követően közülük ki fog dönteni abban a kérdésben, hogy milyen forrásból és milyen áron fogja az együttműködőket ellátni.
Az együttműködési megállapodás 2. pontja szerint felek harmadik személlyel szemben egységesen fantázianéven fognak fellépni. Nem tűnik ki azonban, hogy a 2. pontban jelölt M Csoport Marketing és Szolgáltató vállalkozásnak tekintendő-e, vagy pedig egy szerződéses együttműködés alapján kijelölt önállósággal nem rendelkező szervezet. Amennyiben nem kívánnak a felek a beszerzésre külön szervezetet létrehozni, akkor tisztázni kell, hogy melyik fél fog a 2. pontban jelölt fantázianévvel fellépni a piacon.

Tisztázni kell ezért és a megállapodási szerződésben pontosan feltüntetni, hogy a beszerzésre a felek létrehoznak-e külön szervezetet és amennyiben létrehoznak, az milyen funkciókkal fog rendelkezni, gazdasági haszonnal, vagy gazdasági haszon nélkül kívánják-e működtetni.

Tisztázni kell azt is, hogy amennyiben külön szervezetet a felek nem hoznak létre, akkor az együttműködési megállapodás alapján a jövőben a felek közül ki fog dönteni, hogy milyen beszerzési forrásokat vesznek igénybe és milyen árat fognak a beszerzett áruért fizetni.


A Versenyhivatal csak a szerződés ilyen tartalmú kiegészítése után lesz abban a helyzetben, hogy az együttműködési megállapodás hatásairól nyilatkozzon.

Indoklás

Budapest, 1998. augusztus 11.

dr. Győrffy István sk. előadó


Kis Lászlóné